Time Left - 04:00 mins

दैनिक चालू घडामोडी/Daily Current Affairs Quiz 10.01.2022

Attempt now to get your rank among 165 students!

Question 1

खालील विधाने विचारात घ्या.

) केंद्रीय निवडणूक आयोगाने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब आणि मिजोराम मधील विधानसभा निवडणुकांचे वेळापत्रक जाहीर केले.

) सुशील चंद्रा हे सध्या केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त आहेत.

) भारतीय निवडणूक आयोगाची स्थापना 25 जानेवारी 1949 रोजी करण्यात आली जो राष्ट्रीय मतदार दिवस म्हणून साजरा केला जातो.

वरीलपैकी कोणते विधान/विधाने बरोबर आहेत?

Question 2

"Gandhi’s Assassin: मेकिंग ऑफ नथुराम गोडसे अँड हिज आयडिया ऑफ इंडिया" या पुस्तकाचे लेखन कोणी केले आहे ?

Question 3

पंडित रामदास कामत यांच्या बद्दल खालील विधाने विचारात घ्या.

1) 2009 साली झालेल्या अखिल भारतीय मराठी नाट्यसंमेलनाचे अध्यक्षपदही त्यांनी भूषवलं होतं.

2) ‘संगीत शारदा’, ‘संगीत सौभद्र’, ‘संगीत मानापमान’, ‘संगीत एकच प्याला’, ‘संगीत मंदारमाला’, ‘संगीत होनाजी बाळा ही त्यांची प्रमुख नाटके होती.

खालील पैकी कोणती विधाने योग्य आहे/आहेत?

पर्यायी उत्तरे :

Question 4

राष्ट्रीय जल पुरस्कार कोणा मार्फत देण्यात येतात?

Question 5

सी ड्रॅगन 22” युद्ध सरावात खालील पैकी कोणता देश सहभागी नाही ?
  • 165 attempts
  • 0 upvotes
  • 1 comment
Jan 10MPSC