Time Left - 04:00 mins

दैनिक चालू घडामोडी/Daily Current Affairs Quiz 06.01.2022

Attempt now to get your rank among 137 students!

Question 1

एक जिल्हा एक उत्पादन ब्रँड योजने बद्दल खालील विधाने विचारात घ्या.

i. केंद्रीय अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालच्या फॉर्मलायझेशन ऑफ मायक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्रायझेस (PMFME) योजनेअंतर्गत याची सुरवात करण्यात आली आहे.

ii. अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालयाने यासाठी TRIFED सोबत करार केला आहे.

iii. PMFME योजना आत्मनिर्भर भारत अभियानांतर्गत सुरू करण्यात आलेली आहे.

iv.

Question 2

मेरा गाव, मेरी धरोहर कार्यक्रमाबद्दल खालील विधाने विचारात घ्या.

i. 'मेरा गाव, मेरी धरोहर' सर्वेक्षण, गावाच्या सांस्कृतिक ओळखीचे दस्तऐवजीकरण करेल.

ii. हे संपूर्ण सर्वेक्षण 2022 च्या मध्यापर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित आहे.

वरीलपैकी कोणती विधाने बरोबर आहे/आहेत?

Question 3

स्मार्ट शहरे आणि अकादमी टूवर्ड अॅक्शन अँड रिसर्च (SAAR) कार्यक्रम कोणत्या मंत्रालयाकडून सुरू करण्यात आला आहे ?

Question 4

खालील पैकी कोणती कंपनी जगातील सर्वाधिक बाजारमूल्य असणारी कंपनी आहे ?

Question 5

दक्षिण ध्रुवावर एकट्याने ट्रेक करणारी पहिली भारतीय वंशाची महिला कोण ठरली आहे ?
  • 137 attempts
  • 1 upvote
  • 2 comments
Jan 7MPSC