Time Left - 03:00 mins

दैनिक चालू घडामोडी प्रश्नसंच/Daily Current Affairs Quiz 30.03.2022

Attempt now to get your rank among 165 students!

Question 1

खालील विधाने विचारात घ्या.

) धार्मिक किंवा भाषिक समुदायाला अल्पसंख्याक समुदाय म्हणून घोषित करण्याचा अधिकार केंद्र सरकार सोबत राज्य सरकारला देखील आहे.

) भारतातील कोणत्याही राज्यात हिंदू धार्मिक किंवा हिंदू भाषिक समुदायाला अल्पसंख्याक म्हणून घोषित केले जाऊ शकत नाही.

) केंद्र सरकारने मुस्लिम, ख्रिश्चन, शीख, बौद्ध, पारशी आणि जैन या सहा समुदायांना अल्पसंख्याक म्हणून अधिसूचित केले आहे.

वरीलपैकी कोणते विधान/विधाने बरोबर आहेत?

Question 2

  पहिला राष्ट्रीय जल पुरस्कार कोणत्या वर्षी सुरू करण्यात आले?

Question 3

  खालील विधाने विचारात घ्या.

1) 2021-22 मध्ये देशात साखर उत्पादनात महाराष्ट्र राज्य पहिल्या क्रमांकावर आहे.

2) साखर उत्पादनात महाराष्ट्रानंतर कर्नाटक राज्य दुसऱ्या क्रमांकावर आहे.

खालील पैकी कोणती विधाने योग्य आहे/आहेत?

पर्यायी उत्तरे :

Question 4

  ILO चे पुढील महासंचालक म्हणून कोणाची नियुक्ती करण्यात आली आहे?

Question 5

स्टील धातूच्या कचऱ्यापासून निर्मित भारतातील पहिला रस्ता कोणत्या शहरात तयार करण्यात आला आहे?

  • 165 attempts
  • 0 upvotes
  • 2 comments
Mar 30MPSC