Time Left - 03:00 mins

दैनिक चालू घडामोडी प्रश्नसंच/Daily Current Affairs Quiz 28.05.2022

Attempt now to get your rank among 71 students!

Question 1

भारतीय नौदलाने एकात्मिक चाचणी श्रेणीतील सीकिंग हेलिकॉप्टरमधून स्वदेशी नौदल जहाज-विरोधी क्षेपणास्त्र NASM-SR ची यशस्वी चाचणी कोठून केली?

Question 2

संगीत क्षेत्रातील सर्वोच्च सन्मान मानला जाणारा संगीता कलानिधी पुरस्कार कोणत्या राज्याकडून दिला जातो?

Question 3

शिरुई लिली महोत्सव 2022 ची चौथी आवृत्ती खालीलपैकी कोणत्या राज्यात आयोजित करण्यात आली आहे?

Question 4

“बोंगोसागर” द्विपक्षीय नौदल सराव भारतीय नौदल (IN) आणि __________ नौदल यांच्यात पार पडला?

Question 5

दिव्यांगजन आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी 'सामाजिक सक्षमीकरण शिबिर' कोणत्या राज्याने आयोजित केले आहे?
  • 71 attempts
  • 0 upvotes
  • 0 comments
May 28MPSC