Time Left - 03:00 mins

दैनिक चालू घडामोडी प्रश्नसंच/Daily Current Affairs Quiz 27.01.2022

Attempt now to get your rank among 154 students!

Question 1

पश्चिम लहर युद्ध सरावाबाबत खालील विधाने विचारात घ्या.

अ) 25 जानेवारी 2022 रोजी भारताच्या पूर्व किनारपट्टीवर भारतीय नौदलाने आयोजित केलेला संयुक्त सागरी सराव पश्चिम लहर (XPL-2022) संपन्न झाला.

ब) भारतीय नौदल, भारतीय हवाई दल, भारतीय लष्कर आणि तटरक्षक दल यांच्यातील आंतर-सेवा समन्वय वाढवण्याच्या उद्देशाने हा सराव आयोजित करण्यात आला होता.

वरीलपैकी कोणते विधान/विधाने बरोबर आहेत?

Question 2

फिट इंडिया क्विझ स्पर्धा कोणत्या मंत्रालयाने आयोजित केली होती?

Question 3

राष्ट्रपती व पोलीस पदक पुरस्कारांबद्दल खालील विधाने विचारात घ्या.

1) राष्ट्रपती पदक केंद्र सरकारद्वारे दिले जाते तर पोलिस पदक राज्य सरकारद्वारे दिले जातात.

2) देशभरातील पोलिसांनी गाजविलेल्या शौऱ्याबद्दल केंद्रीय संरक्षण  विभागातर्फे दरवर्षी प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्वसंध्येला ‘राष्ट्रपती पदक’ जाहीर करण्यात येते.

खालील पैकी कोणती विधाने योग्य आहे/आहेत?

पर्यायी उत्तरे :

Question 4

मनी लाँडरिंग प्रतिबंध कायदा, 2002 भारतात कधी लागू झाला?

Question 5

प्रख्यात कथकली नृत्यांगना आणि पद्मश्री प्राप्त “मिलेना साल्विनी” यांचे नुकतेच निधन झाले, त्या कोणत्या देशाच्या नागरिक होत्या?
  • 154 attempts
  • 0 upvotes
  • 4 comments
Jan 27MPSC