Time Left - 03:00 mins

दैनिक चालू घडामोडी प्रश्नसंच/Daily Current Affairs Quiz 23.02.2022

Attempt now to get your rank among 146 students!

Question 1

दादासाहेब फाळके आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव पुरस्कार 2022 बद्दल खालील योग्य जोड्या लावा:

सूची I(विभाग)

I. वर्षातील सर्वोत्तम चित्रपट

II. सर्वोत्कृष्ट चित्रपट

III. सर्वोत्कृष्ट आंतरराष्ट्रीय फीचर फिल्म

IV. सर्वोत्कृष्ट वेब सिरीज

सूची II(विजेते)

a) अनादर राऊंड

b) कँडी

c) पुष्पा: राइज

d) शेरशाह

पर्यायी उत्तरे:

Question 2

भारतीय संसदेच्या कोणत्या कलमाने परिसीमन आयोगाची स्थापना केली जाते?

Question 3

खालील विधाने विचारात घ्या.

1) रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांनी पश्चिम युक्रेनमधील युक्रेन बंडखोर प्रदेश डोनेत्स्क आणि लुहान्स्क यांना स्वतंत्र क्षेत्र म्हणून मान्यता दिली

2) मिन्स्क करार 2015 मध्ये रशिया आणि युक्रेन यांच्यात झालेला शांतता करार आहे.

खालील पैकी कोणती विधाने योग्य आहे/आहेत?

पर्यायी उत्तरे :

Question 4

कोणत्या शहराने पर्यावरणीय नुकसान भरून काढण्यासाठी भरपाई देणारी वनीकरण मोहीम हाती घेतली आहे?

Question 5

मुंबई शहरातील बेस्ट बसचा ताफा कोणत्या वर्षापर्यंत इलेक्ट्रोनिक बसमध्ये रूपांतरित करण्यात येणार आहे?

  • 146 attempts
  • 0 upvotes
  • 2 comments
Feb 23MPSC