Time Left - 03:00 mins

दैनिक चालू घडामोडी प्रश्नसंच/Daily Current Affairs Quiz 21.02.2022

Attempt now to get your rank among 174 students!

Question 1

कोल इंडिया लिमिटेडला (CIL) "मोस्ट डिपेंडेबल पब्लिक सेक्टर इन इंडिया" पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले आहे, कोल इंडिया लिमिटेड बद्दल खालील विधाने विचारात घ्या.

अ) कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) या सरकारी मालकीच्या कोळसा खाण कंपनीची स्थापना 1975 मध्ये करण्यात आली.

ब) CIL हे भारत सरकारच्या मालकीचे कोळसा खाण आणि शुद्धीकरण महामंडळ आहे ज्याचे

मुख्यालय झारखंड ची राजधानी रांची येथे आहे.

क) एप्रिल 2011 मध्ये, CIL ला भारत सरकारने महारत्न दर्जा बहाल केला.

वरीलपैकी कोणते विधान/विधाने बरोबर आहेत?

Question 2

2011 च्या जनगणनेनुसार देशातील आदिवासींची लोकसंख्या 10.43 कोटी असून ती एकूण लोकसंख्येच्या _______ आहे.

Question 3

सर सी. व्ही. रामन यांनी 1930 साली केलेल्या रामन इफेक्टच्या पथदर्शी शोधाच्या स्मरणार्थ __________ पासून दरवर्षी 28 फेब्रुवारी रोजी राष्ट्रीय विज्ञान दिन साजरा केला जातो.

Question 4

आंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिन कोणत्या दिवशी साजरा केला जातो?

Question 5

खजुराहो नृत्य महोत्सवाचे आयोजन खालीलपैकी कोणत्या राज्यात केले जाते?
  • 174 attempts
  • 0 upvotes
  • 2 comments
Feb 21MPSC