Time Left - 03:00 mins

दैनिक चालू घडामोडी प्रश्नसंच/Daily Current Affairs Quiz 19.05.2022

Attempt now to get your rank among 81 students!

Question 1

ब्रिक्स परराष्ट्र मंत्र्यांच्या बैठकीबाबत खालील विधाने विचारात घ्या-

1) 14 व्या ब्रिक्स परिषदेच्या तयारीसाठी चीनमध्ये ब्रिक्स परराष्ट्र मंत्र्यांची बैठक आयोजित करण्यात आली आहे.

2) BRICS परराष्ट्र मंत्र्यांच्या बैठकीची थीम ''सातत्य, एकत्रीकरण आणि एकमतासाठी आंतर-ब्रिक्स सहकार्य'' आहे.

वरीलपैकी कोणते विधान बरोबर आहे/आहेत?

Question 2

राष्ट्रीय महिला आयोगाबाबत खालील विधानाचा विचार करा -

1) राष्ट्रीय महिला आयोगाची स्थापना जानेवारी 1991 मध्ये राष्ट्रीय महिला आयोग कायदा, 1990 अंतर्गत वैधानिक संस्था म्हणून करण्यात आली.

2) रेखा शर्मा या राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या पहिल्या महिला अध्यक्ष होत्या.

वरीलपैकी कोणते विधान बरोबर आहे/आहेत?

Question 3

भारताचे संरक्षण मंत्री श्री राजनाथ सिंह यांनी मुंबई भेटीदरम्यान भारतीय नौदलाच्या कोणत्या पाणबुडीविरोधी युद्ध विमानाचे उड्डाण केले?

Question 4

अधिकाधिक तरुणांना समाजसेवा आणि राष्ट्र उभारणीत सहभागी करून घेण्याच्या उद्देशाने कोणत्या मंदिराने 'युवा शिबिर' आयोजित केले?

Question 5

खालीलपैकी कोणत्या भारतीय राज्यात सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाचा सेला बोगदा प्रकल्प बांधला जात आहे?
  • 81 attempts
  • 0 upvotes
  • 0 comments
May 19MPSC