Time Left - 03:00 mins

दैनिक चालू घडामोडी प्रश्नसंच/Daily Current Affairs Quiz 17.03.2022

Attempt now to get your rank among 142 students!

Question 1

नियतकालिक श्रमशक्ती सर्वेक्षण (PLFS) चे आकडे कोण प्रकाशित करतो?

Question 2

FIDE चेस ऑलिम्पियाड प्रथमच भारत आयोजित केली जात आहे, ही स्पर्धा कोणते राज्य या स्पर्धेचे आयोजन करणार आहे?

Question 3

पीएम-दक्ष योजने बद्दल खालील विधाने विचारात घ्या.

1) दीर्घकालीन आणि अल्पकालीन कौशल्यांची तरतूद करून तरुणांची कौशल्य पातळी वाढविणे, त्यानंतर रोजगार/स्वयंरोजगारात वाढ करणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.

2) PM-DAKSH पोर्टल मोफत कौशल्य विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमांसाठी ऑनलाईन नोंदणी प्रदान केली जाते.

खालील पैकी कोणती विधाने योग्य आहे/आहेत?

पर्यायी उत्तरे :

Question 4

ईटस्मार्ट सिटीज चॅलेंज कोणत्या उद्देशाने सुरू करण्यात आले आहे?

Question 5

भारतात डॉल्फिन हा खालीलपैकी कोणत्या नद्यांमद्धे आढळून येतो?

  • 142 attempts
  • 0 upvotes
  • 3 comments
Mar 17MPSC