Time Left - 03:00 mins

दैनिक चालू घडामोडी प्रश्नसंच/Daily Current Affairs Quiz 08.03.2022

Attempt now to get your rank among 136 students!

Question 1

ECI (भारतीय निवडणूक आयोग) बद्दल खालील विधाने विचारात घ्या.

) ही एक कायमस्वरूपी आणि स्वतंत्र संस्था आहे जी भारतीय राज्यघटनेने थेट देशात मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुका सुनिश्चित करण्यासाठी स्थापन केली आहे.

) भारतीय निवडणूक आयोगाचा स्थापना दिवस राष्ट्रीय मतदान दिवस म्हणून साजरा केला गेला

) एक मुख्य आयुक्त आणि इतर तीन आयुक्त अशी सध्या भारतीय निवडणूक आयोगाची रचना आहे.

वरीलपैकी कोणते विधान/विधाने बरोबर आहेत?

Question 2

असंघटित कामगारांना वृद्धावस्थेतील संरक्षण सुनिश्चित करण्यासाठी भारत सरकारने कोणती योजना सुरू केली आहे?

Question 3

आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाबद्दल खालील विधाने विचारात घ्या.

1) आंतरराष्ट्रीय महिला दिन 2022 ची थीम आज शाश्वत उद्यासाठी लैंगिक समानता आहे.

2) शाश्वत विकास उद्दिष्टे (SDGs) चे लक्ष्य 4 हे लैंगिक समानतेला गती देण्यासाठी कृती करण्याचे आवाहन करते.

खालील पैकी कोणती विधाने योग्य आहे/आहेत?

पर्यायी उत्तरे :

Question 4

“SLINEX” हा भारत आणि कोणत्या देशातील संयुक्त युद्ध सराव आहे?

Question 5

राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियान (DAY-NRLM) कोणत्या वर्षी सुरू करण्यात आले?

  • 136 attempts
  • 0 upvotes
  • 5 comments
Mar 8MPSC