Time Left - 03:00 mins

दैनिक चालू घडामोडी प्रश्नसंच/Daily Current Affairs Quiz 06.04.2022

Attempt now to get your rank among 131 students!

Question 1

द इंटरगव्हर्नमेंटल पॅनेल ऑन क्लायमेट चेंज (IPCC) बद्दल खालील विधाने विचारात घ्या.

अ) IPCC ची स्थापना 1988 मध्ये जागतिक हवामान संघटना (WMO) आणि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) यांनी केली होती

ब) IPCC चे सध्या 195 सदस्य आहेत जे सर्व संयुक्त राष्ट्र संघटनेचे सदस्य आहे.

वरीलपैकी कोणते विधान/विधाने बरोबर आहेत?

Question 2

जागतिक आरोग्य संघटनेनुसार जगातील किती टक्के लोक श्वासावाटे दूषित हवा शरीरात घेतात?

Question 3

स्टँड अप इंडिया योजनेबद्दल खालील विधाने विचारात घ्या.

1) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 5 एप्रिल 2015 रोजी स्टँड अप इंडिया योजना सुरू केली.

2) स्टँड अप इंडिया योजने अंतर्गत अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि महिला कर्जदारांना उत्पादन, सेवा किंवा व्यापार क्षेत्रात उद्योग उभारणी स्थापन करण्यासाठी कर्ज दिले जाते.

खालील पैकी कोणती विधाने योग्य आहे/आहेत?

पर्यायी उत्तरे :

Question 4

खालीलपैकी कोणती भारतातील सर्वात मोठी खाजगी क्षेत्रातील बँक आहे?

Question 5

ग्रॅमी पुरस्कार 2022 विशेषकरून कोणत्या क्षेत्रातील सर्वोच्च कामगिरी करण्यासाठी दिले जातात?
  • 131 attempts
  • 0 upvotes
  • 2 comments
Apr 6MPSC