Time Left - 03:00 mins

दैनिक चालू घडामोडी प्रश्नसंच/Daily Current Affairs Quiz 01.04.2022

Attempt now to get your rank among 155 students!

Question 1

वर्ल्ड एनर्जी ट्रांझिशन आउटलुक 2022 बद्दल खालील विधाने विचारात घ्या.

अ) इंटरनॅशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजन्सी (IRENA) ने वर्ल्ड एनर्जी ट्रांझिशन आउटलुक 2022 प्रकाशित केले आहे.

ब) भारतात नवीकरणीय ऊर्जा निर्मितीत सर्वाधिक वाटा पवनऊर्जचा आहे

क) भारत जगातील चौथ्या क्रमांकाचा पवनऊर्जा निर्मिती क्षमता असलेला देश आहे.

वरीलपैकी कोणते विधान/विधाने बरोबर आहेत?

Question 2

आफस्पा कायद्यातील ‘कठोर’ तरतुदींमुळे 16 वर्षे उपोषण करून या कायद्याच्या विरोधात लढा देणाऱ्या चानू शर्मिला कोणत्या राज्याच्या नागरीक आहेत?

Question 3

खालील विधाने विचारात घ्या.

1) दरवर्षी 1 एप्रिल हा उत्कल दिवस किंवा ओडिशा स्थापना दिवस म्हणून साजरा केला जातो.

2) 1 एप्रिल 1936 रोजी तत्कालीन संयुक्त प्रांतापासून वेगळे करून ओडिसा या राज्याची स्थापना करण्यात आली.

खालील पैकी कोणती विधाने योग्य आहे/आहेत?

पर्यायी उत्तरे :

Question 4

सरिस्का व्याघ्र प्रकल्प कोणत्या राज्यात आहे?

Question 5

'वरुणा' हा भारत आणि ________ देशात आयोजित केला जाणारा द्विपक्षीय नौदल सराव आहे.
  • 155 attempts
  • 0 upvotes
  • 5 comments
Apr 1MPSC