Time Left - 04:00 mins

सामान्य विज्ञान सराव प्रश्नसंच

Attempt now to get your rank among 142 students!

Question 1

खालीलपैकी कोणते विधान चुकीचे आहे?

Question 2

खालीलपैकी कोणती रेडिओ आधारित नेव्हिगेशन प्रणाली नाही?

Question 3

खालील जोड्या जुळवा (योग्य पर्याय निवडा) :

पर्यायी उत्तरे :

Question 4

आधुनिक आवर्तसारणीतील अणुची त्रिज्या हा आवर्ती गुणधर्म विचारात घेता खालीलपैकी कोणती विधाने बरोबर आहेत?

(a) वरुन खाली जाताना वाढते.

(b) वरुन खाली जाताना कमी होते.

(c) डावीकडून उजवीकडे जाताना वाढते.

(d) डावीकडून उजवीकडे जाताना कमी होते.

पर्यायी उत्तरे :

Question 5

खालीलपैकी कोणते कॅल्शियम कार्बोनेटचे स्वरूप आहे?
  • 142 attempts
  • 0 upvotes
  • 1 comment

Tags :

MPSCGS/GK
Aug 19MPSC