Time Left - 05:00 mins

शासकीय योजना सराव प्रश्नसंच

Attempt now to get your rank among 191 students!

Question 1

RBI रिटेल डायरेक्ट स्कीमचा उद्देश उद्देश काय आहे ?

Question 2

स्किल इम्पॅक्ट बाँड (SIB) प्रोग्रॅम कोणी सुरू केला आहे ?

Question 3

"संभव" 2021 बद्दल योग्य विधाने ओळखा.

i. भारत सरकारच्या कृषी मंत्रालयाने संभव” राष्ट्रीय स्तरावरील जागरूकता कार्यक्रम सुरू केला आहे.

ii. देशाच्या आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी तरुणांचा सहभाग करून घेणे हा कार्यक्रमाचा उद्देश आहे.

Question 4

पंतप्रधान आयुष्मान भारत आरोग्य पायाभूत सुविधा अभियानाचा आरंभ कोणत्या जिल्ह्यातून करण्यात आला?

Question 5

अटल इनोव्हेशन मिशन कार्यक्रम कोणामार्फत राबवण्यात येतो ?
  • 191 attempts
  • 0 upvotes
  • 1 comment
Dec 13MPSC