Time Left - 05:00 mins

शासकीय योजना सराव प्रश्नसंच 1

Attempt now to get your rank among 120 students!

Question 1

आयुष्मान भारत डिजिटल अभियान बद्दल योग्य विधाने निवडा.

i. आरोग्य मंत्री मनसुख मांडविया यांनी आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन सुरू केले.

ii. मिशन एक अखंड ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म तयार करेल जे डिजिटल आरोग्य साठी कार्यक्षमता सक्षम करेल.

iii. आयुष्मान भारत डिजिटल अभियान सहा राज्यात प्रायोगिक टप्प्यात लागू केले जात आहे

Question 2

'एक पहल' मोहीम कोणत्या उद्देशाने सुरू करण्यात आली आहे ?

Question 3

कोणता महिना पोषण सप्ताह म्हणून साजरा केला जातो ?

Question 4

दोन दिवसीय मातृ पोषण राष्ट्रीय परिषद कोठे आयोजित करण्यात आली आहे ?

Question 5

'सुजलम' मोहिमे बद्दल योग्य विधाने ओळखा.

i. “नमामी गंगे अंतर्गत याची सुरवात करण्यात आली आहे.

ii. जलशक्ती मंत्रालयाने खुले शौचमुक्त गावे तयार करण्यासाठी सुजलम नावाची 100 दिवसांची मोहीम सुरू केली आहे

iii. मोहीम आझादी का अमृत महोत्सव उत्सवांचा भाग आहे.

  • 120 attempts
  • 0 upvotes
  • 0 comments
Dec 9MPSC