Time Left - 05:00 mins

शासकीय योजना सराव प्रश्नसंच 09.12.2021

Attempt now to get your rank among 262 students!

Question 1

भारतातील सर्वोच्च न्यायालयाने घोषित केल्यानुसार एक राष्ट्र एक रेशन कार्ड (ONORC) योजना लागू करण्यासाठी संपूर्ण भारतातील राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांची शेवटची तारीख कोणती आहे?

Question 2

PAHAL योजनेबद्दल खालीलपैकी कोणते बरोबर आहे?

1). ही डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर योजना आहे ज्याचा उद्देश वळवणे कमी करणे आणि बोगस एलपीजी कनेक्शन काढून टाकणे आहे.

2). या योजनेसाठी वित्त मंत्रालय हे नोडल मंत्रालय आहे.

3). सर्वात मोठी थेट लाभ हस्तांतरण योजना म्हणून पहलने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये प्रवेश केला आहे.

वरीलपैकी कोणते विधान चुकीचे आहे/आहेत?

Question 3

प्रधानमंत्री गतिशक्ती योजने बद्दल अयोग्य विधान ओळखा.

Question 4

विशेष क्रेडिट लिंक्ड कॅपिटल सबसिडी स्कीम बद्दल खालील विधाने विचारात घ्या.

i. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालयाने क्रेडिट लिंक्ड कॅपिटल सबसिडी योजना (SCLCSS) सुरू केली.

ii. योजनेत SC-ST यांच्या MSEs ला मशिनरी आणि सेवा उपकरणे खरेदी करण्यासाठी 25% भांडवली अनुदानाची तरतूद आहे.

Question 5

प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण (PMAY-G) अंतर्गत कोणत्या वर्षापर्यंत सर्वांसाठी घरे देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे ?
  • 262 attempts
  • 0 upvotes
  • 1 comment
Dec 9MPSC