Time Left - 05:00 mins

महाराष्ट्र स्पर्धा परीक्षा प्रश्नसंच 1

Attempt now to get your rank among 312 students!

Question 1

खालीलपैकी कोणास भारतीय राष्ट्रीय सेनेचे  (INA)  स्फूर्ति गीत  "कदम कदम बदये जा" लिहिण्याचे श्रेय दिले जाते?

Question 2

खालीलपैकी कोणत्या सिंधू खोऱ्याच्या ठिकाणांमधून पाण्याची साठवण आणि रॉक कट आर्किटेक्चरची कार्यक्षम यंत्रणा उत्खनन करण्यात आली आहे?

Question 3

खालील शास्त्रज्ञांपैकी कोण मॅग्लेव्ह तंत्रज्ञानाचे शोधक होते?

Question 4

खालीलपैकी कोणती घटनाबाह्य संस्था आहेत?

1) राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोग

2) राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग

3) राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोग

4) राष्ट्रीय  अनुसूचित जमाती आयोग

खाली दिलेल्या पर्याय चा वापर करून योग्य उत्तर निवडा:

Question 5

यादी II सह जुळणी यादी I

खाली दिलेल्या पर्यायांमधून योग्य उत्तर निवडा:

  • 312 attempts
  • 0 upvotes
  • 0 comments
Jan 4MPSC