Time Left - 03:00 mins

दैनंदिन इतिहास सराव प्रश्नसंच 26.10.2022

Attempt now to get your rank among 277 students!

Question 1

MK गांधी ____________________यांच्या समर्थनार्थ खेडा सत्याग्रह सुरू केला.

Question 2

युरोपियन कंपन्यांच्या भारतात येण्याचा क्रम खालीलपैकी कोणता आहे?

Question 3

__________ मध्ये गांधी-आयर्विन करारावर स्वाक्षरी झाली

Question 4

आसाममध्ये ब्रिटिशांच्या कर धोरणाविरुद्ध पाथरुघाट शेतकरी उठाव कोणत्या वर्षी झाला?

Question 5

खालीलपैकी कोणत्या शहरात अवधचे नवाब वाजिद अली शाह यांना निर्वासित करण्यात आले होते?

  • 277 attempts
  • 2 upvotes
  • 0 comments

Tags :

MPSCGS/GK
Oct 26MPSC