Time Left - 03:00 mins

दैनंदिन इतिहास सराव प्रश्नसंच 06.06.2022

Attempt now to get your rank among 64 students!

Question 1

भारतीय राष्ट्रीय चळवळीच्या संदर्भात आत्मशक्ती, धुमकेतू आणि नवयुग हे ________________होते.

Question 2

अब्दुल रज्जाक हा पर्शियन प्रवासी होता त्याने कोणत्या राजाच्या कारकिर्दीत विजयनगर साम्राज्याला भेट दिली होती?

Question 3

1857 च्या बंडाशी संबंधित खालीलपैकी कोणत्या व्यक्तिमत्त्वाला मुघल शासक बहादूर शाह जफर यांनी "साहेब-ए-आलम बहादूर" ही पदवी दिली होती?

Question 4

खालीलपैकी कोणती जोडी मराठ्यांच्या करप्रणालीशी संबंधित आहे?

Question 5

मुघल राजवटीत लष्करी वेतन आणि लेखा कार्यालयाचे प्रमुख कोण होते?
  • 64 attempts
  • 0 upvotes
  • 1 comment

Tags :

MPSCGS/GK
Jun 16MPSC