Time Left - 03:00 mins

दैनंदिन भूगोल सराव प्रश्नसंच 27.10.2022

Attempt now to get your rank among 317 students!

Question 1

ग्रीनलँड खालीलपैकी कोणत्या महासागरात आहे?

Question 2

खालीलपैकी कोणता हिंद महासागरातील प्रवाह आहे?

Question 3

"लोणार सरोवर" खालीलपैकी कोणत्या जिल्ह्यात आहे?

Question 4

खालीलपैकी कोण कृषी जनगणना करते?

Question 5

खालील उत्पादने भौगोलिक संकेतांनी त्यांच्या मूळ राज्यांशी जुळवा.

यादी I - यादी II

(उत्पादन) - (राज्य)

) पोचमपल्ली इकत - 1) गुजरात

) अलेप्पी कॉयर - 2) मध्य प्रदेश

) चंदेरी साडी - 3) केरळ

) संखेडा फर्निचर - 4) तेलंगणा

  • 317 attempts
  • 1 upvote
  • 2 comments

Tags :

MPSCGS/GK
Oct 27MPSC