Time Left - 06:00 mins

दैनंदिन सामान्य ज्ञान प्रश्नमंजूषा 31.10.2022

Attempt now to get your rank among 1240 students!

Question 1

गुप्त काळात _______ने प्रयाग-प्रशस्ती शिलालेखाची रचना केली.

Question 2

प्रारंभिक वैदिक कालखंडात व्रजपती कोण होता?

Question 3

वातावरणाच्या रचनेत, सर्वात खालचा थर कोणता आहे?

Question 4

पूर आणि दुष्काळाच्या वेगवेगळ्या तीव्रतेमुळे भारताच्या विविध भागांतील कृषी उत्पादनावर खूप परिणाम होतो. या संदर्भात खालीलपैकी कोणता उपाय सर्वात टिकाऊ असेल?

Question 5

खालीलपैकी कोणते BoP (परकीय व्यापरतोल) परिभाषित करते?

Question 6

निर्मात्यांना त्यांच्या साहित्यिक आणि कलात्मक कृतींवर असलेले अधिकार ___ म्हणून ओळखले जातात.

Question 7

100,000 पेक्षा जास्त परंतु 1,000,000 पेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या शहरांचे प्रशासन कशा मार्फत केले जाते करतात?

Question 8

भारतीय राज्यघटनेच्या कोणत्या कलमानुसार राष्ट्रपती राज्यपालाची नियुक्ती करतात?

Question 9

पुढीलपैकी कोणती फुले नसलेली झाडे आहेत जी शंकू आणि बिया तयार करतात ज्यामध्ये बीज अंडाशयात नसतात?

Question 10

मुडदूस रोग खालीलपैकी कोणत्याच्या कमतरतेमुळे होतो?
  • 1240 attempts
  • 1 upvote
  • 7 comments

Tags :

MPSCGS/GK
Oct 31MPSC