Time Left - 06:00 mins

दैनंदिन सामान्य ज्ञान प्रश्नमंजूषा 27.10.2022

Attempt now to get your rank among 228 students!

Question 1

1915-16 मध्ये दोन होम रूल लीग ______________ यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू झाल्या:

Question 2

भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसची स्थापना कोठे झाली?

Question 3

2011 च्या जनगणनेनुसार, उत्तर प्रदेशातील कोणत्या जिल्ह्यात महिला साक्षरता सर्वाधिक आहे?

Question 4

खालीलपैकी कोणती नदी अरीय निस्सार प्ररुप असलेल्या ठिकाणाहून उगम पावत नाही?

Question 5

यादी II सह यादी I जुळवा आणि खाली दिलेला योग्य उत्तर कोड निवडा:

Question 6

खालीलपैकी कोणता बौद्धिक संपदेचा प्रकार आहे?

Question 7

कोणत्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की "जे अनैच्छिकपणे राज्याच्या ताब्यात आहेत त्यांच्याबद्दल सरकारचे विशेष बंधन आहे, त्यांच्या कोठडीत कोणताही नागरिक त्यांच्या जगण्याच्या अधिकारापासून वंचित राहू नये याची काळजी घेणे ही पोलिस किंवा तुरुंग प्रशासनाची प्रमुख जबाबदारी आहे

Question 8

खालीलपैकी कोणते कलम राज्यपालाच्या नियुक्तीशी संबंधित आहे?

Question 9

लैंगिक पुनरुत्पादनात पालक ____ योगदान देतात.

Question 10

यकृताच्या विकारांचे निदान आणि उपचार करणाऱ्या तज्ञाला ______ म्हणतात.

  • 228 attempts
  • 0 upvotes
  • 0 comments

Tags :

MPSCGS/GK
Oct 27MPSC