Time Left - 06:00 mins

दैनंदिन सामान्य ज्ञान प्रश्नमंजूषा 26.10.2022

Attempt now to get your rank among 185 students!

Question 1

खालीलपैकी कोणत्या श्लोकात कबीराचे वर्णन केले आहे?

Question 2

इंग्रजांनी खालीलपैकी कशात द्विस्तरीय संघराज्य आणि प्रादेशिक/प्रांतीय स्वायत्तता स्थापन करण्याचा हेतू होता?

Question 3

खालीलपैकी कोणती जोडी बरोबर जुळली आहे:

Question 4

उष्णकटिबंधीय वादळांच्या निर्मितीसाठी आणि तीव्रतेसाठी खालीलपैकी कोणती परिस्थिती अनुकूल नाही?

Question 5

BoP (बॅलन्स ऑफ पेमेंट) तूट नियंत्रित करण्यासाठी खालीलपैकी कोणता घटक वापरला जाऊ शकतो?

Question 6

निती आयोग ज्याने नियोजन आयोगाची जागा घेतली आहे तो _____________आधारित आहे:

Question 7

खालीलपैकी कोणत्या घटनादुरुस्तीने उच्च न्यायालयांना निवडणूक याचिकांवर सुनावणी करण्यास अधिकृत केले?

Question 8

संविधान सभेचे शेवटचे अधिवेशन कधी भरले होते?

Question 9

खालीलपैकी कोणते रसायन अँटी-फ्रीझिंग एजेंट म्हणून वापरले जाते?

Question 10

_____ ची घटना लक्षात घेऊन पेनची निब विभाजित केली जाते.
  • 185 attempts
  • 0 upvotes
  • 1 comment

Tags :

MPSCGS/GK
Oct 26MPSC