Time Left - 06:00 mins

दैनंदिन सामान्य ज्ञान प्रश्नमंजूषा 24.10.2022

Attempt now to get your rank among 137 students!

Question 1

खालीलपैकी कोणत्या ठिकाणी हर्षने बौद्ध सभा बोलावली होती?

Question 2

भारतीय समाजात सामाजिक-धार्मिक सुधारणांसाठी 19व्या शतकात इंडियन नॅशनल सोशल कॉन्फरन्सची स्थापना कोणी केली?

Question 3

भारतातील कोणत्या राज्यात 2011 च्या जनगणनेनुसार अनुसूचित जातीची लोकसंख्या शून्य आहे?

Question 4

खालीलपैकी कोणता घटक समुद्राच्या पाण्याच्या उच्च क्षारतेसाठी जबाबदार आहे?

Question 5

WTO (जागतिक व्यापार संघटना) अस्तित्वात आली:

Question 6

आर्थिक सर्वेक्षण 2020-2021 नुसार FDI इक्विटी प्रवाहाच्या बाबतीत खालीलपैकी कोणता सर्वोच्च गुंतवणूक करणारा देश आहे:

Question 7

राज्यघटनेच्या कोणत्या भागात अधीनस्थ न्यायालयांशी संबंधित तरतूद आहे?

Question 8

एखाद्या विषयावर समान मतदान झाल्यास, कोणत्या अधिकाराने संसदेच्या कोणत्याही सभागृहाचे अध्यक्षाने मतदान करतात.

Question 9

झिंक सल्फेटला _______ असेही म्हणतात?

Question 10

क्युरी हे ______ चे एकक आहे?
  • 137 attempts
  • 0 upvotes
  • 0 comments

Tags :

MPSCGS/GK
Oct 24MPSC