Time Left - 03:00 mins

दैनंदिन अर्थशास्त्र सराव प्रश्नसंच 22.10.2022

Attempt now to get your rank among 121 students!

Question 1

खालीलपैकी कोणत्या शहरात भारत सरकारची टांकसाळ नाणी तयार करण्यासाठी आणि सोने-चांदीची चाचणी घेण्यासाठी आणि 'तमागास' तयार करण्यासाठी आहेत?

Question 2

कोणत्याही विशिष्ट व्यक्तीसाठी भारताचा प्राप्तिकर खालीलपैकी कोणत्या करप्रणालीद्वारे वर्णन केला जाऊ शकतो?

Question 3

खालीलपैकी कोणत्या परिस्थितीत महागाई आणि मंदी या दोन्ही एकाच वेळी टिकून राहतात?

Question 4

केंद्र सरकार आणि RBI यांच्यात कोणत्या वर्षी मार्ग आणि साधने प्रगती करारावर स्वाक्षरी झाली?

Question 5

"वेल्थ ऑफ नेशन्स" या पुस्तकाचे लेखक खालीलपैकी कोण आहेत?

  • 121 attempts
  • 0 upvotes
  • 0 comments

Tags :

MPSCGS/GK
Oct 22MPSC