Time Left - 05:00 mins

Daily Current Affairs Quiz Marathi 15.07.2022

Attempt now to get your rank among 76 students!

Question 1

ग्लोबल जेंडर गॅप इंडेक्स, 2022 संदर्भात खालील विधानाचा विचार करा:

1) युनायटेड नेशन्स ऑर्गनायझेशन (UN) द्वारे 2022 सालासाठी ग्लोबल जेंडर गॅप इंडेक्स, 2022 जारी करण्यात आला आहे.

2) ग्लोबल जेंडर गॅप इंडेक्स, 2022 मध्ये भारत या वर्षी 146 देशांपैकी 135 व्या क्रमांकावर आहे.

वरीलपैकी कोणते विधान बरोबर आहे/आहेत?

Question 2

मिशन शक्ती योजनेबाबत खालील विधानाचा विचार करा-

1) 'मिशन शक्ती' योजनेसाठी तपशीलवार मार्गदर्शक तत्त्वे महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाने जारी केली आहेत.

2) 'मिशन शक्ती'च्या दोन उप-योजना आहेत - 'सबल' आणि 'सामर्थ्य'.

वरीलपैकी कोणते विधान बरोबर आहे/आहेत?

Question 3

कोणत्या राज्य सरकारने राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये जिल्हा हवामान बदल अभियान सुरू केले आहे?

Question 4

जपान सरकारने 'सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्रायसॅन्थेमम' ने कोणाला सन्मानित केले आहे?

Question 5

उत्तम धोरण विश्लेषण आणि सूत्रीकरणासाठी भारतात यादृच्छिक नियंत्रित चाचणीची मागणी कोणी केली आहे?

Question 6

प्लॅटफॉर्म ऑफ प्लॅटफॉर्म (पीओपी) नावाची योजना कोणत्या क्षेत्राशी संबंधित आहे?

  • 76 attempts
  • 0 upvotes
  • 3 comments
Jul 15MPSC