Time Left - 05:00 mins

Daily Current Affairs Quiz Marathi 11.07.2022

Attempt now to get your rank among 61 students!

Question 1

युनेस्को आंतरशासकीय समितीच्या संदर्भात खालील विधानाचा विचार करा.

1) 2022-2026 या वर्षासाठी अमूर्त सांस्कृतिक वारशाच्या संरक्षणासाठी UNESCO च्या 2003 च्या अधिवेशनाच्या आंतर-सरकारी समितीचे सदस्य म्हणून भारताची निवड झाली आहे.

2) भारताने यापूर्वी 2006 ते 2010 आणि 2014 ते 2018 या कालावधीत दोनदा ICH समितीचे सदस्य म्हणून काम केले आहे.

वरीलपैकी कोणते विधान बरोबर आहे/आहेत?

Question 2

राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरणाबाबत खालील विधानाचा विचार करा-

1) राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरणाने बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याशी संबंधित दोन स्थळांची शिफारस केली आहे.

2) राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरणाने नागपूरच्या दीक्षाभूमीला राष्ट्रीय स्मारक बनवण्याची शिफारस केली.

वरीलपैकी कोणते विधान बरोबर आहे/आहेत?

Question 3

केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय मंत्री यांच्या हस्ते 2022 च्या पहिल्या पशु आरोग्य शिखर परिषदेचे उद्घाटन भारतात कोठे झाले?

Question 4

'स्टार्टअप स्कूल इंडिया' उपक्रम कोणी सुरू केला?

Question 5

राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरणाने (NMA) कोणते स्मारक राष्ट्रीय स्मारक म्हणून घोषित केले आहे?
  • 61 attempts
  • 0 upvotes
  • 2 comments
Jul 11MPSC