Time Left - 05:00 mins

Daily Current Affairs Quiz Marathi 10.08.2022

Attempt now to get your rank among 63 students!

Question 1

आग्नेय आशियाई राष्ट्रांच्या संघटनेबाबत खालील विधानाचा विचार करा

1. दरवर्षी 8 ऑगस्ट हा आसियान सदस्य आसियान दिवस म्हणून साजरा करतात.

2. ASEAN दिवस 2022 ची थीम " Strong Together" आहे.

वरीलपैकी कोणते विधान बरोबर आहे/आहेत?

Question 2

सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया संदर्भात खालील विधानाचा विचार करा-

1. विदेशी गुंतवणूक वाढवण्यासाठी सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) द्वारे 15 सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

2. सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने स्थापन केलेल्या समितीचे अध्यक्ष माधबी पुरी असतील.

वरीलपैकी कोणते विधान बरोबर आहे/आहेत?

Question 3

जगभरातील आदिवासी लोकांचा आंतरराष्ट्रीय दिवस दरवर्षी कोणत्या दिवशी जगभरात साजरा केला जातो?

Question 4

खालीलपैकी कोणत्या शहरात 18 ते 22 ऑक्टोबर 2022 या कालावधीत संरक्षण प्रदर्शनाची 12 वी आवृत्ती आयोजित केली जाईल?

Question 5

आंध्र प्रदेश सरकारने कोणत्या जिल्ह्याचे नाव डॉ बीआर आंबेडकर कोनसीमा असे ठेवले आहे?

Question 6

आकासा एअरचे मुंबई ते पहिले विमान कोठे सुरू करण्यात आले?

  • 63 attempts
  • 0 upvotes
  • 3 comments
Aug 10MPSC