Time Left - 05:00 mins

Daily Current Affairs Quiz Marathi 08.08.2022

Attempt now to get your rank among 88 students!

Question 1

बढ़े चलो मोहिमेबाबत खालील विधान विचारात घ्या –

1). बढ़े चलो कॅम्पिंगची सुरुवात पर्यावरण मंत्रालयाने केली आहे.

2). 'बढ़े चलो मोहीम 5 ऑगस्ट ते 10 ऑगस्ट 2022 पर्यंत दररोज 10 शहरांमध्ये चालवली जाईल.

वरीलपैकी कोणते विधान बरोबर आहे/आहेत?

Question 2

पुन्हा वापरता येण्याजोग्या अवकाशयानाबाबत खालील विधानाचा विचार करा -

1). एक पायलट पुन्हा वापरता येण्याजोगे अंतराळयान चीनने यशस्वीरित्या प्रक्षेपित केले.

2). याआधी चीनने सप्टेंबर 2020 मध्ये पुन्हा वापरता येण्याजोग्या प्रायोगिक अवकाशयानाची कक्षीय चाचणी घेतली.

वरीलपैकी कोणते विधान बरोबर आहे/आहेत?

Question 3

भारताचे 14 वे उपराष्ट्रपती कोण बनले आहेत?

Question 4

भारतीय नौदलाच्या सर्व महिला दलाने कोणती एकल सागरी मोहीम पूर्ण केली आहे?

Question 5

कोणत्या राज्यात सरकारने प्रत्येक जिल्ह्यात एक संस्कृत भाषिक गाव विकसित करण्याचा निर्णय घेतला आहे?

  • 88 attempts
  • 0 upvotes
  • 0 comments
Aug 8MPSC