Time Left - 03:00 mins

दैनिक चालू घडामोडी/Daily Current Affairs Quiz 26.09.2022

Attempt now to get your rank among 70 students!

Question 1

पाम ऑइल अलायन्स बद्दल खालील विधाने विचारात घ्या.

अ) भारत, पाकिस्तान, भुतान, बांगलादेश आणि नेपाळ या पाच देशांनी एशियन पाम ऑइल अलायन्स (APOA) स्थापन करण्याची घोषणा केली.

ब) इंडोनेशिया आणि मलेशिया जगातील पाम तेलाचे जवळजवळ 90% उत्पादन करतात.

क) भारत आशियातील पाम तेलाचा सर्वात मोठा आयातदार आहे.

वरीलपैकी कोणते विधान/विधाने बरोबर आहेत?

Question 2

खालील पैकी कोणता दिवस राष्ट्रीय चित्रपट दिन म्हणून साजरा केला गेला?

Question 3

भारतातील बालमृत्यू बाबत खालील विधाने विचारात घ्या.

1) देशातला 5 वर्षांखालील बालकांच्या मृत्यू दरात (U5MR) 2019 पासून 3 अंकांची लक्षणीय घट होऊन तो 2020 मध्ये 32 झाला आहे.

2) नवजात बालकांचा मृत्यू दर 2019 मधील 22 वरून 2020  मध्ये 20 म्हणजेच 2 अंकांनी कमी झाला आहे.

खालील पैकी कोणती विधाने योग्य आहे/आहेत?

पर्यायी उत्तरे :

Question 4

रुपयाच्या व्यापारासाठी RBI ची मान्यता मिळवणारी पहिली कर्जदार बँक कोणती ठरली आहे?

Question 5

REC लि. केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील ला 'महारत्न' दर्जा देण्यात आला आहे, आता भारतातील महारत्न कंपन्याची संख्या किती झाली आहे?
  • 70 attempts
  • 1 upvote
  • 0 comments
Sep 26MPSC