Time Left - 03:00 mins

दैनिक चालू घडामोडी/Daily Current Affairs Quiz 03.10.2022

Attempt now to get your rank among 95 students!

Question 1

खालील विधाने विचारात घ्या.

) कझाकिस्तानच्या राजधानीचे 'अस्ताना' नाव बदलून नूर सुलतानचे असे करण्यात आले.

) मार्च 2019 मध्ये कझाकस्तानच्या राजधानीचे नामकरण 'नूर-सुलतान', अध्यक्ष नुरसुलतान नजरबायेव यांच्या सन्मानार्थ करण्यात आले.

) अस्ताना किंवा नूर सुलतान हे कझाकस्तानची राजधानी असल्याने देशातील दुसरे मोठे शहर आहे.

वरीलपैकी कोणते विधान/विधाने बरोबर आहेत?

Question 2

आंतरराष्ट्रीय वृद्ध व्यक्ती दिवस कोणत्या दिवशी साजरा केला जातो?

Question 3

सर्वोत्तम मराठी चित्रपटाचा राष्ट्रीय पुरस्कार कोणत्या चित्रपटाला प्रदान करण्यात आला?

Question 4

मातृवंदना योजनेच्या अंमलबजावणीत कोणत्या आरोग्य विभागाला महाराष्ट्र राज्यात प्रथम क्रमांक मिळाला आहे?

Question 5

केंद्र सरकारच्या वार्षिक स्वच्छ सर्वेक्षणात कोणत्या शहराणे दुसरा क्रमांक पटकावला?
  • 95 attempts
  • 0 upvotes
  • 0 comments
Oct 3MPSC