Time Left - 05:00 mins

Daily Current Affairs Marathi Quiz 30.08.2022

Attempt now to get your rank among 66 students!

Question 1

स्वच्छ सागर, सुरक्षित सागर मोहिमेबाबत खालील विधानाचा विचार करा-

1. स्वच्छ सागर, सुरक्षित सागर कार्यक्रम, जलशक्ती मंत्रालयाने सुरू केला आहे.

2. स्वच्छ सागर, सुरक्षित सागर कार्यक्रमाची जनजागृती करण्यासाठी सरकारने "इको मित्रम" नावाचे मोबाईल ऍप्लिकेशन सादर केले आहे.

वरीलपैकी कोणते विधान बरोबर आहे/आहेत?

Question 2

स्मार्ट इंडिया हॅकाथॉन-2022 संदर्भात खालील विधानाचा विचार करा

1. शिक्षण मंत्रालय स्मार्ट इंडिया हॅकाथॉन-2022 चे आयोजन करत आहे.

2. स्मार्ट इंडिया हॅकाथॉन (SIH) हार्डवेअर आणि स्मार्ट इंडिया हॅकाथॉन (SIH) सॉफ्टवेअर या स्मार्ट इंडिया हॅकाथॉनच्या दोन आवृत्त्या आहेत.

वरीलपैकी कोणते विधान बरोबर आहे/आहेत?

Question 3

NITI आयोगाने कोणत्या पवित्र शहराला पाच पॅरामीटर्सवर सर्वोत्कृष्ट महत्त्वाकांक्षी जिल्हा म्हणून घोषित केले आहे?

Question 4

भारतातील पहिले भूकंप स्मारक कोणत्या राज्यात आहे, स्मृती वन पंतप्रधानांनी राष्ट्राला समर्पित केली आहे?

Question 5

खालीलपैकी कोणते स्थळ उत्तर प्रदेश सरकार पर्यटन स्थळ म्हणून विकास करणार का?

Question 6

"फ्री फॉल: माय एक्सपेरिमेंट्स विथ लिव्हिंग" पुस्तकाचे लेखक कोण आहेत?
  • 66 attempts
  • 0 upvotes
  • 1 comment
Sep 8MPSC