Time Left - 05:00 mins

Daily Current Affairs Marathi Quiz 09.08.2022

Attempt now to get your rank among 68 students!

Question 1

"भारत की उडान" योजनेबाबत खालील विधान विचारात घ्या-

1). भारताचा अटल, अमर आत्मा साजरा करण्यासाठी विमान वाहतूक मंत्रालय आणि Google द्वारे 'इंडिया की उडान' उपक्रम सुरू केला.

2). भारत की उडान उत्सव दिल्ली येथे आयोजित.

वरीलपैकी कोणते विधान बरोबर आहे/आहेत?

Question 2

पंचामृत योजनेबाबत खालील विधानाचा विचार करा'-

1). शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी पंचामृत योजना उत्तर प्रदेश सरकारने सुरू केली आहे.

2). या योजनेअंतर्गत शरद ऋतूपूर्वी मॉडेल प्लॉट विकसित करण्यासाठी राज्यातील एकूण 2028 शेतकऱ्यांची निवड केली जाईल.

वरीलपैकी कोणते विधान बरोबर आहे/आहेत?

Question 3

भारतातील हातमाग विणकरांचा सन्मान करण्याच्या उद्देशाने खालीलपैकी कोणती तारीख दरवर्षी राष्ट्रीय हातमाग दिवस म्हणून पाळली जाते?

Question 4

CSIR ने तिच्या पहिल्या महिला महासंचालक म्हणून कोणाची नियुक्ती केली आहे?

Question 5

कोणत्या राज्य सरकारने "परवाज मार्केट लिंकेज योजना" सुरू केली आहे?

Question 6

तिबेटी आध्यात्मिक नेते, दलाई लामा यांना सर्वोच्च नागरी सन्मान 'dPal rNgam Duston' पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले आहे?

  • 68 attempts
  • 0 upvotes
  • 0 comments
Aug 9MPSC