Time Left - 05:00 mins

Daily Current Affairs Marathi 08.07.2022

Attempt now to get your rank among 86 students!

Question 1

ग्लोबल फाइंडेक्स डेटाबेस 2021 संदर्भात खालील विधानाचा विचार करा-

1). आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने ग्लोबल फाइंडेक्स डेटाबेस 2021 जारी केले.

2). जागतिक स्तरावर, 2021 मध्ये, 76 टक्के प्रौढांचे बँक किंवा नियमन केलेल्या संस्थेत खाते होते.

वरीलपैकी कोणते विधान बरोबर आहे/आहेत?

Question 2

'परीक्षा संगम पोर्टल' संदर्भात खालील विधानाचा विचार करा-

1). भारतीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या प्रमाणपत्राद्वारे ‘परीक्षा संगम’ पोर्टल सुरू करण्यात आले आहे.

2). परिक्षा संगम पोर्टलचे चार मुख्य विभाग गंगा, यमुना, सरस्वती आणि गोदावरी मध्ये वर्गीकरण केले आहे.

वरीलपैकी कोणते विधान बरोबर आहे/आहेत?

Question 3

खालीलपैकी कोणते राज्य राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी क्रमवारीत अव्वल आहे?

Question 4

स्वामी रामानुजाचार्य "स्टॅच्यू ऑफ पीस" यांच्या पुतळ्याचे नुकतेच कोणत्या राज्य/केंद्रशासित प्रदेशात अनावरण करण्यात आले?

Question 5

खालीलपैकी कोणत्या शहरात आंबा महोत्सव-2022 चे आयोजन करण्यात आले आहे?

Question 6

अखिल भारतीय शिक्षण समागमचे उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते भारतातील खालीलपैकी कोणत्या शहरात झाले?

  • 86 attempts
  • 0 upvotes
  • 1 comment
Jul 8MPSC