Time Left - 05:00 mins

Daily Current Affairs in Marathi 27.06.2022

Attempt now to get your rank among 88 students!

Question 1

औषधमुक्त भारत मोहिमेबाबत खालील विधानाचा विचार करा-

1) नवी दिल्ली येथे सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण विभागातर्फे 'अंमली पदार्थ मुक्त भारत अभियान रन' आयोजित करण्यात आली.

2) नशामुक्त भारत मोहिमेची थीम ''नशा मुक्त भारत अभियान'' आहे.

वरीलपैकी कोणते विधान बरोबर आहे/आहेत?

Question 2

इंडिया न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम संदर्भात खालील विधानाचा विचार करा-

1) इंडिया न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम (BNCAP) संदर्भात केंद्रीय मोटर वाहन नियमन (CMVR) 1989 मध्ये एक नवीन नियम 126E समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव आहे.

2) इंडिया न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राममध्ये श्रेणी M1 ची मंजूर मोटार वाहने, ज्यांचे एकूण वाहन वजन 3.5 टनांपेक्षा कमी, देशात उत्पादित किंवा आयात केले जाईल, लागू केले जातील.

वरीलपैकी कोणते विधान बरोबर आहे/आहेत?

Question 3

महान योद्धा बाबा बंदा सिंग बहादूर यांना कोणत्या मुघल शासकाने मारले होते?

Question 4

खालीलपैकी कोणती तारीख आंतरराष्ट्रीय सागरी संघटनेने आंतरराष्ट्रीय नाविक दिन म्हणून घोषित केली आहे?

Question 5

आंतरराष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम आणि आंतरराष्ट्रीय टेनिस फेडरेशनने 2021 च्या गोल्डन अचिव्हमेंट पुरस्काराने कोणाला सन्मानित केले आहे?
  • 88 attempts
  • 0 upvotes
  • 2 comments
Jun 27MPSC