Time Left - 05:00 mins

Daily Current Affairs 22.06.2022 in Marathi

Attempt now to get your rank among 41 students!

Question 1

सिस्मॉलॉजी वेधशाळेसंबंधी खालील विधानाचा विचार करा-

1). नॅशनल सेंटर फॉर सिस्मॉलॉजी ही भारत सरकारची नोडल एजन्सी आहे जी भूविज्ञान मंत्रालयाच्या अंतर्गत भूकंप क्रियाकलापांवर देखरेख ठेवते.

2). नॅशनल सेंटर फॉर सिस्मॉलॉजीच्या पुढाकाराने उधमपूर, जम्मू आणि काश्मीर येथे 153 वे सिस्मिक स्टेशन स्थापित करण्यात आले आहे.

वरीलपैकी कोणते विधान बरोबर आहे/आहेत?

Question 2

पंतप्रधानांच्या राष्ट्रीय प्रशिक्षणार्थी मेळ्याबाबत खालील विधानाचा विचार करा-

1). ओडिशातील 10 जिल्ह्यांमध्ये स्किल इंडियाद्वारे पंतप्रधान राष्ट्रीय शिकाऊ मेळा आयोजित केला जातो.

2). पंतप्रधान राष्ट्रीय शिकाऊ मेळा अंतर्गत, उमेदवारांना मान्यताप्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण आंतरराष्ट्रीय (ITI) प्रमाणपत्र प्रदान केले जाईल.

वरीलपैकी कोणते विधान बरोबर आहे/आहेत?

Question 3

संयुक्त राष्ट्रात भारताचे पुढील राजदूत आणि स्थायी प्रतिनिधी म्हणून कोणाची नियुक्ती करण्यात आली आहे?

Question 4

गृह मंत्रालयाने राष्ट्रीय गुप्तचर ग्रीड कोणत्या सुरक्षा दलाकडे हस्तांतरित केले आहे?

Question 5

वन नेशन वन रेशन कार्ड (ONORC) लागू करण्यासाठी आसाम राज्य खालीलपैकी कोणते राज्य/केंद्रशासित प्रदेश बनले आहे?

  • 41 attempts
  • 0 upvotes
  • 0 comments
Jun 23MPSC