Time Left - 03:00 mins

दैनंदिन सामान्य विज्ञान सराव प्रश्नसंच 25.10.2022

Attempt now to get your rank among 193 students!

Question 1

केंद्रापसारक बलाचे (Centrifugal Force)एकक काय आहे?

Question 2

खालीलपैकी कोणत्या मूलद्रव्याचा अणुक्रमांक झिंकपेक्षा जास्त आहे?

Question 3

सोडियम आणि पाऱ्याचे रस्त्यावरील दिवे ______________ मुळे उजळतात.

Question 4

खालीलपैकी कोणता तीव्र आजार आहे?

Question 5

खालीलपैकी कोणतेमानवी शरीराचे काही भाग कार्बन डाय ऑक्साईड बाहेर सोडतो, जो रक्ताद्वारे बाकीच्या शरीरातून आणला जातो?
  • 193 attempts
  • 1 upvote
  • 0 comments

Tags :

MPSCGS/GK
Oct 25MPSC