Time Left - 03:00 mins

दैनंदिन सामान्य विज्ञान सराव प्रश्नसंच 22.10.2022

Attempt now to get your rank among 170 students!

Question 1

दंव तयार होण्यासाठी खालीलपैकी कोणती एक आदर्श स्थिती नाही:

Question 2

एखादी वस्तू _______ असते तेव्हा ती स्थिर समतोलात असते.

Question 3

शरीराचे तापमान 1 K ने वाढवण्यासाठी लागणार्या उष्णतेला ____________ म्हणतात.

Question 4

बेरी बेरी हा रोग खालीलपैकी कोणत्याच्या कमतरतेमुळे होतो?

Question 5

कोणत्या घटकाचा वितळण आणि उत्कलन बिंदू सर्वात कमी आहे?
  • 170 attempts
  • 0 upvotes
  • 0 comments

Tags :

MPSCGS/GK
Oct 22MPSC