Time Left - 03:00 mins

दैनंदिन सामान्य विज्ञान सराव प्रश्नसंच 14.06.2022

Attempt now to get your rank among 40 students!

Question 1

प्रथिनांमधील अमीनो आम्ले कोणत्या प्रकारच्या बंधांनी एकमेकांशी जोडलेले असतात?

Question 2

_________________ सजीवांचे संरचनात्मक आणि कार्यात्मक एकक म्हणून ओळखले जाते.

Question 3

रेटिना चे प्रमुख कार्य हे ______.

Question 4

खालीलपैकी कोणता रोग जिवाणूजन्य नाही?

Question 5

बुक्कल पोकळी कोणत्या प्रणालीचा एक भाग आहे?
  • 40 attempts
  • 0 upvotes
  • 3 comments

Tags :

MPSCGS/GK
Jun 14MPSC