MPSC Online Coaching 2022 - 2023 Rajyaseva Video Course & Classes

Join online coaching classes for MPSC 2022 - 2023 exam preparation in Marathi (मराठी) here. Enrol for the Maharashtra Rajyaseva (State Services) PSC (एमपीएससी लाइव्ह कोर्स) live video course now.

MPSC online classes by BYJU'S Exam Prep online classes allow you to make your preparation for the Maharashtra Civil Services exams effective. Our MPSC Live course 2023 offers coaching classes consisting of live video sessions, PDFs, study notes, quizzes, practice questions which will assist you in getting ready for the exam. Utilize your preparation time correctly by enrolling in our interactive live classes, which are easily available and crafted by well-qualified faculty.

BYJU's Exam Prep द्वारे MPSC ऑनलाइन क्लासेस तुम्हाला महाराष्ट्र नागरी सेवा परीक्षांसाठी तुमची तयारी प्रभावी बनवण्याची तयारी करून घेतात. आमचा एमपीएससी लाइव्ह कोर्स 2023 कोचिंग क्लासेस ऑफर करतो ज्यात थेट व्हिडिओ सत्र, पीडीएफ, अभ्यास नोट्स, क्विझ, सराव प्रश्न असतात जे आपल्याला परीक्षेसाठी तयार होण्यास मदत करतील. आमच्या परस्परसंवादी लाइव्ह क्लासेसमध्ये नोंदणी करून आपल्या तयारीच्या वेळेचा योग्य वापर करा, जे सहज उपलब्ध आहेत आणि योग्य पात्र प्राध्यापकांनी तयार केले आहेत.

Preparing for the civil services exam requires your best efforts and a smart study approach. We introduce you to the MPSC Online Classroom Program which grants you unlimited access to structured live courses and mock tests. Most importantly, you can also get study material for other competitive exams along with MPSC after you buy the Online Classroom Program MPSC course online. In other words, you have one subscription with access to study material for all exams.

स्पर्धा परीक्षेची तयारी करण्यासाठी आपले सर्वोत्तम प्रयत्न आणि स्मार्ट अभ्यास दृष्टिकोन आवश्यक आहे. आम्ही तुम्हाला एमपीएससी ऑनलाईन क्लासरूम प्रोग्रामची ओळख करून देतो जे तुम्हाला संरचनात्मक  लाईव्ह कोर्सेस आणि मॉक टेस्टमध्ये अमर्यादित प्रवेश देते. सर्वात महत्वाचे म्हणजे, तुम्ही ऑनलाईन क्लासरूम प्रोग्राम MPSC कोर्स ऑनलाईन खरेदी केल्यानंतर MPSC सोबत इतर स्पर्धा परीक्षांसाठी अभ्यास साहित्य देखील मिळवू शकता. एकाच प्रवेशामध्ये तुम्ही महाराष्ट्रातील सर्व स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करू शकतात.

MPSC Online Coaching Classes 2023: Key Highlights

Daily Study Plan | दैनिक अभ्यास योजना

The study plan of the MPSC 2023 video course is drafted by qualified subject experts. With the help of our MPSC online classes, you can plan your time, way ahead of your preparation. Also, you can access our BYJU'S Exam Prep Classroom from anywhere, which assists you in getting a great online learning experience. With our 500+ live classes, make your concepts crystal clear.

MPSC 2023 व्हिडिओ अभ्यासक्रमाची योजना महाराष्ट्रातील नामांकित विषय तज्ञांनी तयार केलेली आहे. आमच्या MPSC ऑनलाईन वर्गांच्या मदतीने तुम्ही तुमच्या वेळेची, तुमच्या तयारीच्या अगोदर योजना करू शकता. तसेच, तुम्ही आमच्या BYJU’S Exam Prep च्या वर्गात कोठूनही प्रवेश करू शकता, जे तुम्हाला उत्तम ऑनलाइन शिक्षण अनुभव मिळवण्यास मदत करते. आमच्या 500+ थेट वर्गांसह, आपल्या संकल्पना स्पष्ट होतील. 

Quizzes, PDFs, Notes | प्रश्नमंजुषा, PDF, नोट्स

The MPSC 2023 online coaching classes include study notes, 500+ PDFs, and engaging quizzes which will help you to prepare and revise all the topics of the exam. To test your theoretical and practical concepts, a plethora of questions are provided to discuss the important topics of the subjects.

एमपीएससी 2023 ऑनलाईन कोचिंग क्लासेसमध्ये अभ्यास नोट्स, 500+ पीडीएफ आणि आकर्षक क्विझ समाविष्ट आहेत. जे आपल्याला परीक्षेच्या सर्व विषयांची तयारी आणि उजळणी करण्यास मदत करतील. आपल्या सैद्धांतिक आणि व्यावहारिक संकल्पनांची चाचणी घेण्यासाठी, विषयांच्या महत्त्वपूर्ण विषयांवर चर्चा करण्यासाठी अनेक प्रश्न प्रदान केले जातात.

Monitor your performance | आपल्या कामगिरीचे निरीक्षण 

Through our BYJU'S Exam Prep Course, you will get a wide range of content that will help you in tracking your overall performance for the exam. As per the latest exam pattern and syllabus, our online coaching provides you with detailed knowledge of the course, helping you to enhance your speed and accuracy.

आमच्या BYJU'S Exam Prep च्या कोर्स द्वारे, तुम्हाला विस्तृत सामग्री मिळेल जी तुम्हाला परीक्षेसाठी तुमच्या एकूण कामगिरीचा मागोवा घेण्यात मदत करेल. नवीनतम परीक्षा नमुना आणि अभ्यासक्रमानुसार, आमचे ऑनलाइन कोचिंग तुम्हाला अभ्यासक्रमाचे तपशीलवार ज्ञान प्रदान करते, ज्यामुळे तुमचा वेग आणि अचूकता वाढण्यास मदत होते.

Mock Tests | मॉक टेस्ट

Solving the mock test is the best approach to score good marks in the MPSC 2023 mains exam. So, for that, get 4000+ practice questions and 25 mock tests to know your strong and weak areas of the exam.

मॉक टेस्ट सोडवणे हा MPSC 2023 पूर्व परीक्षेत चांगले गुण मिळवण्याचा सर्वोत्तम मार्ग आहे. तर, त्यासाठी, 4000+ सराव प्रश्न आणि 25 मॉक टेस्ट मिळतील जेणेकरून तुमच्या परीक्षेचे मजबूत आणि कमकुवत क्षेत्र जाणून घेण्यास मदत होईल.

About MPSC 2023 Exam

Maharashtra Combined Civil Services examination is conducted by the Maharashtra Public Service Commission for the recruitment of Class A and Class B (various posts). MPSC 2023 exam date for prelims is expected to be released in March/April 2023. In order to grab this golden opportunity, you need to clear all three stages of the MPSC 2023 recruitment process.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत वर्ग अ आणि वर्ग ब (विविध पदांच्या) भरतीसाठी महाराष्ट्र संयुक्त नागरी सेवा परीक्षा घेतली जाते. MPSC 2023 च्या प्रिलिम्सच्या परीक्षेची तारीख मार्च/एप्रिल 2023 मध्ये जाहीर होणे अपेक्षित आहे. ही सुवर्ण संधी मिळवण्यासाठी, तुम्हाला MPSC 2023 भरती प्रक्रियेचे तीनही टप्पे पार करावे लागतील.

MPSC Rajyaseva CSAT Exam

MPSC Rajyaseva CSAT exam is the Civil Services Aptitude Test (CSAT) which is compulsory for all candidates to clear the MPSC Rajyaseva exam. The MPSC Rajyaseva CSAT syllabus consists of all the topics that check the mental ability, logical reasoning, and knowledge about the current affairs of the candidate. Candidates can only grab the job in MPSC State Services only if they are able to clear the MPSC Rajyseva CSAT exam along with other selection rounds.

MPSC राज्यसेवा परीक्षेतील CSAT परीक्षा ही नागरी सेवा अभियोग्यता चाचणी (CSAT) आहे जी  MPSC राज्यसेवा परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी सर्व उमेदवारांना अनिवार्य आहे. MPSC राज्यसेवा CSAT अभ्यासक्रमामध्ये उमेदवाराची मानसिक क्षमता, तार्किक तर्क आणि वर्तमान घडामोडींचे ज्ञान तपासणारे सर्व विषय असतात. उमेदवार MPSC राज्यसेवा मधील नोकरी फक्त तेव्हाच मिळवू शकतात जेव्हा ते MPSC राज्यसेवा CSAT परीक्षा चांगल्या गुणांनी उत्तीर्ण करू शकतील.

MPSC Rajyaseva General Science

MPSC Rajyaseva General Science is one of the subjects that need dedicated preparation to clear the exam. Candidates can make the most of this opportunity by acing their skills, knowledge and comprehension of all the topics in the MPSC Rajyaseva General science syllabus by taking the MPSC Rajyaseva General Science online course. The course covers all the topics in detail and makes you well aware of all the strategies to ace this section.

MPSC राज्यसेवा परीक्षेत  सामान्य विज्ञान हा एक विषय आहे आणि परीक्षा उत्तीर्ण करण्यासाठी या विषयासाठी योग्य  तयारी आवश्यक आहे. MPSC राज्यसेवा सामान्य विज्ञान यासाठीचा ऑनलाइन कोर्स घेऊन विद्यार्थी सामान्य विज्ञान विषयाचे कौशल्य, ज्ञान आणि आकलन करून  या संधीचा पुरेपूर फायदा घेऊ शकतात. या कोर्समध्ये सर्व विषयांचा तपशीलवार समावेश आहे आणि तुम्हाला या विषयातील सर्व बारकाव्यांची चांगली जाणीव करून दिली जाते.

MPSC Rajyaseva Geography

MPSC Rajyaseva Geography is another important subject that requires constant effort. Candidates should make sure that they have their concepts very clear and have a deeper understanding of each topic in the MPSC Rajyaseva Geography syllabus. To make sure that candidates have the best preparation, candidates should opt for adding the best MPSC Rajyaseva geography online course provided by Byjus Exam Prep.

MPSC राज्यसेवा परीक्षेत  भूगोल हा आणखी एक महत्त्वाचा विषय आहे ज्यासाठी सतत प्रयत्न करावे लागतात. उमेदवारांनी याच्या संकल्पना अगदी स्पष्ट कराव्या लागतात खात्री करून घ्यावी लागते की त्यांना भूगोल अभ्यासक्रमातील प्रत्येक घटकाची  त्यांना सखोल माहिती आहे. विद्यार्थ्यानी सर्वोत्तम तयारी केली आहे याची खात्री करण्यासाठी, Byjus Exam Prep  द्वारे प्रदान केलेला MPSC राज्यसेवा भूगोल ऑनलाइन कोर्स ची निवड करावी.

MPSC Rajyaseva Current Affairs

MPSC Rajyaseva Current Affairs is an important section to ace in order to clear the MPSC Rajyaseva exam. Candidates have to be well prepared and updated with all the current affairs. These are very important for the candidates to score well and secure a good score in the exam. The MPSC Rajyaseva Current Affairs syllabus consists of all the recent happenings across the world. Candidates can take the MPSC Rajyaseva Current Affairs online course to effectively prepare for this section in the MPSC Rajyaseva exam.

MPSC राज्यसेवा परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी MPSC राज्यसेवा चालू घडामोडी हा महत्त्वाचा विभाग आहे. उमेदवारांना सर्व चालू घडामोडींसह चांगले तयार आणि उद्यावत असले पाहिजे. उमेदवारांनी परीक्षेत चांगले गुण मिळवन्यासाठी हे खूप महत्वाचे आहे. MPSC राज्यसेवा चालू घडामोडी अभ्यासक्रमात सर्व अलीकडील घडामोडींचा समावेश आहे. एमपीएससी राज्यसेवा परीक्षेत या विभागाची प्रभावीपणे तयारी करण्यासाठी उमेदवार MPSC राज्यसेवा चालू घडामोडी ऑनलाइन अभ्यासक्रम घेऊ शकतात.

MPSC Rajyaseva Polity

MPSC Rajyaseva Polity is one of the important sections that candidates must study to qualify the exam. Candidates will be needed to prepare their basics as well as advanced to qualify the Polity paper. To ensure that you get the best out of Polity, you should take BYJU'S Exam Prep online coaching.

MPSC राज्यसेवा पॉलिटी हा एक महत्त्वाचा विभाग आहे ज्याचा उमेदवारांनी परीक्षेत पात्र होण्यासाठी अभ्यास केला पाहिजे. पॉलिटी पेपर पात्र होण्यासाठी उमेदवारांना त्यांची मूलभूत तयारी तसेच प्रगत असणे आवश्यक आहे. तुम्‍हाला पॉलिटीमध्‍ये सर्वोत्‍तम फायदा मिळावा याची खात्री करण्‍यासाठी, तुम्‍ही BYJU's Exam Prep ऑनलाइन प्रशिक्षण घेतले पाहिजे.

MPSC Rajyaseva Economics

MPSC Rajyaseva Economics is another important subject that requires good conceptual clarity for all the candidates. Candidates should make sure that they have their concepts very clear and have a deeper understanding of each topic in the MPSC Rajyaseva Economics syllabus. To make sure that candidates have the best preparation, candidates should opt for adding the best MPSC Rajyaseva Economics online course provided by BYJU'S Exam Prep.

MPSC राज्यसेवा अर्थशास्त्र हा आणखी एक महत्त्वाचा विषय आहे ज्यासाठी सर्व उमेदवारांसाठी चांगली वैचारिक स्पष्टता आवश्यक आहे. उमेदवारांनी खात्री करून घ्यावी की त्यांच्या संकल्पना अगदी स्पष्ट आहेत आणि MPSC राज्यसेवा अर्थशास्त्र अभ्यासक्रमातील प्रत्येक विषयाची त्यांना सखोल माहिती आहे. उमेदवारांची सर्वोत्तम तयारी आहे याची खात्री करण्यासाठी, उमेदवारांनी BYJU's परीक्षेच्या तयारीद्वारे प्रदान केलेला सर्वोत्तम MPSC राज्यसेवा अर्थशास्त्र ऑनलाइन अभ्यासक्रम जोडण्याची निवड करावी.

MPSC Online Classroom Program

Online Classroom Program MPSC subscription has been prepared to keep in mind the students who are preparing for multiple competitive exams simultaneously. Such students no longer have to buy different courses, which is also a time-consuming affair. With Online Classroom Program MPSC coaching, you can attend live sessions conducted by experienced faculty, seek guidance from experts for doubt resolution, and take part in interactive quizzes. Online Classroom Program MPSC price is pocket-friendly and helps you unlock study material for all exams in one place.

एकाच वेळी अनेक स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना लक्षात ठेवण्यासाठी ऑनलाईन क्लासरूम प्रोग्राम एमपीएससी वर्गणी तयार करण्यात आली आहे. अशा विद्यार्थ्यांना यापुढे वेगवेगळे अभ्यासक्रम विकत घ्यावे लागतील, जे वेळखाऊ प्रकरण आहे. ऑनलाईन क्लासरूम प्रोग्राम एमपीएससी कोचिंगसह, आपण अनुभवी प्राध्यापकांद्वारे आयोजित थेट सत्रांमध्ये उपस्थित राहू शकता, शंका निराकरणासाठी तज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता आणि परस्परसंवादी क्विझमध्ये भाग घेऊ शकता. ऑनलाईन क्लासरूम प्रोग्राम MPSC किंमत पॉकेट-फ्रेंडली आहे आणि तुम्हाला एकाच ठिकाणी सर्व परीक्षांसाठी अभ्यास साहित्य अनलॉक करण्यात मदत करते.

MPSC Online Classes Expert Faculty

Name of the Faculty

Subject

Experience in Teaching

Sachin Bhaske

General Science & Science and Technology Expert

 • 8+ Years of Teaching Experience

Sumit Tatte

Maths & Reasoning Expert

 • 6+ Years of teaching experience
 • Cleared UPSC CDS

Ritesh Khirad
Economics and state system subject matter expert

 • Author of Panchayat Raj Pustak (Mind Map) and current affairs magazine
 • 5+ years of subject teaching experience

Aniket Jadhav

Expert in Political Science and Current Affairs

 • 4+ Years of Teaching Experience

Vishal Sutar

Marathi Grammar and Comprehension

 • 6+ वर्षांचा अध्यापनाचा अनुभव

Pratik Bhad

Law and current affairs

 • 5 years of teaching experience
 • Author of the entire law and analysis book.

Abhijit Patil

Expert in Geography, Environment and Current Affairs

 • 4+ Years of teaching experience

Vaibhav Raut

History and Current Affairs Expert

 • 5+ years of teaching experience
 • Cleared MPSC mains two times
 • More than 30 student mentoring officers.

MPSC Exam Pattern 2023

MPSC Prelims Exam Pattern

PaperMarksStandardsNo.of QuestionsMediumNature of PaperTime Duration
Paper-I (Compulsory)200Degree100English & MarathiObjective Type2 hours
Paper-II (Compulsory)200

Topic No. (1) to (5) Degree Level

Topic No. (6) class X level

Topic No. (7) X/XII level

80

English & Marathi

Objective Type

2 hours

MPSC Mains Exam Pattern

Paper No.

Subject

Standard

Medium

Nature of Question

Maximum Marks

Time Duration

1.

Marathi & English Language (Essay/Translation/Precis)

XIIth

English & Marathi

Descriptive

100

03 Hours

2.

Marathi & English Language (Essay/Grammar/ Comprehension)

XIIth

English & Marathi

MCQ

100

01 Hours

3.

GS Paper I: History, Geography, and Agriculture

Degree

English & Marathi

MCQ

150

02 Hours

4.

GS Paper II: Indian Constitution and Indian Politics

Degree

English & Marathi

MCQ

150

02 Hours

5.

GS Paper III: Human Rights and Human Resource development

Degree

English & Marathi

MCQ

150

02 Hours

6.

GS Paper IV: Economy and Planning, Economics of Development and Agriculture, Science and Technology Development

Degree

English & Marathi

MCQ

150

02 Hours

MPSC Syllabus 2023

Candidates can check the syllabus of the MPSC exam which is going to be covered in our BYJU'S Exam Prep’s online classes. Check the latest syllabus of the MPSC exam.

Paper

Syllabus

Prelims

Paper-I

 • Maharashtra, India, and world geography –
  • Physical, Social, The economic geography of Maharashtra, India, and the World.
 • History of India (with special reference to Maharashtra) and Indian National Movement.
 • Maharashtra and India –
  • Polity and Governance – Constitution, Political System, Panchayati Raj, Urban Governance, Public Policy, Rights Issue, etc.
 • General issues on Environmental Ecology, Biodiversity, and Climate Change – that do not require subject specialization.
 • Current events of state, national, and international importance.
 • Economic and Social Development –
  • Sustainable Development, Poverty, Inclusion, Demographics, Social Sector Initiatives, etc.
 • General Science

Paper-II

 • Comprehension
 • Logical reasoning and analytical ability
 • Decision-making and problem-solving
 • General mental ability
 • Interpersonal skills including communication skills
 • Basic numeracy (numbers and their relations, orders of magnitude, etc.) (Class X level), Data Interpretation (charts, graphs, tables, data sufficiency, etc. – Class X level)
 • Marathi and English language comprehension skills (Class X/XII level) Questions relating to this will be tested through passages from Marathi and English language without providing cross translation thereof in the question paper.

Mains

English & Marathi

 • Essay writing
 • Translation 
 • Precis writing
 • Grammar – Idioms, Phrases, Synonyms/Antonyms, Correct formation of words and sentences, Punctuation, etc
 • Comprehension

Paper-I

 • History of Modern India (1818-1857) particularly Maharashtra
 • Establishment of British Rule in India
 • Socio-Cultural Changes
 • Emergence and growth of Indian nationalism
 • Social and economic awakening
 • The national movement in Gandhi Era
 • India after Independence
 • Selected Social Reformers of Maharashtra
 • Cultural Heritage of Maharashtra (Ancient to Modern)
 • Physical Geography
 • Economic Geography of Maharashtra
 • Human and Social Geography of Maharashtra
 • Environmental Geography
 • Population Geography (with reference to Maharashtra)
 • Remote Sensing
 • Agroecology
 • Climate
 • Soils
 • Water management

Paper-II

 • Constitution of India
 • Amendment Procedure & Major Amendments to the Constitution
 • Political System ( Structure, Powers and Functions of Governments )
 • State Government and Administration (With Special Reference to Maharashtra)
 • District Administration
 • Rural and Urban Local Government
 • Educational System
 • Parties and Pressure Groups
 • Media
 • Electoral Process
 • Administrative Law
 • Central & State Government Privileges
 • Some Pertinent Laws
 • Social Welfare and Social Legislation
 • Public Services
 • Control over Public Expenditure

Paper-III

 • Human Resource Development in India
 • Education
 • Vocational Education
 • Health
 • Rural Development
 • Universal Declaration of Human Rights (UDHR 1948)
 • Child Development
 • Women Development
 • Youth Development
 • Tribal Development Development for Socially deprived classes (SC, ST, VJ/NT, OBC etc. )
 • Welfare for aged People- problems and issues
 • Labour Welfare
 • Welfare of disabled persons
 • People’s Rehabilitations
 • International and Regional Organisations
 • Consumer Protection
 • Values and Ethics

Paper-IV

 • Indian Economy
 • Urban and Rural Infrastructure Development
 • Industry
 • Co-operation
 • Economic reforms
 • International Trade & International Capital Movements
 • Measurement and estimate of poverty
 • Factors determining employment
 • Economy of Maharashtra
 • Macro Economics
 • Public Finance and Financial Institutions
 • Growth, Development and International Economics
 • Indian Agriculture, Rural Development and Cooperation
 • Agriculture
 • Food and Nutrition
 • Indian Industry, Infrastructure and Services Sector
 • Energy
 • Computer and Information Technology
 • Space Technology
 • Biotechnology
 • Nuclear Policy of India
 • Disaster Management

एमपीएससी अभ्यासक्रम 2023

उमेदवार MPSC परीक्षेचा अभ्यासक्रम तपासू शकतात जे आमच्या BYJU'S Exam Prep’s च्या ऑनलाईन वर्गांमध्ये समाविष्ट केले जाणार आहे. एमपीएससी परीक्षेचा नवीनतम अभ्यासक्रम पहा.

पेपर

अभ्यासक्रम

पूर्व परीक्षा

पेपर-I

महाराष्ट्र, भारत आणि जागतिक भूगोल -
भौतिक, सामाजिक, महाराष्ट्र, भारत आणि जगाचा आर्थिक भूगोल.
भारताचा इतिहास (महाराष्ट्राच्या विशेष संदर्भाने) आणि भारतीय राष्ट्रीय चळवळ.
महाराष्ट्र आणि भारत -
राजकारण आणि शासन - राज्यघटना, राजकीय व्यवस्था, पंचायती राज, शहरी शासन, सार्वजनिक धोरण, हक्क समस्या इ.
पर्यावरणीय पर्यावरणशास्त्र, जैवविविधता आणि हवामान बदल यावर सामान्य मुद्दे - ज्यांना विषय विशेषीकरणाची आवश्यकता नाही.
राज्य, राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय महत्त्वाच्या वर्तमान घडामोडी.
आर्थिक आणि सामाजिक विकास - शाश्वत विकास, गरिबी, समावेश, लोकसंख्याशास्त्र, सामाजिक क्षेत्रातील पुढाकार इ.
सामान्य विज्ञान

पेपर-II

"आकलन
तार्किक तर्क आणि विश्लेषणात्मक क्षमता
निर्णय घेणे आणि समस्या सोडवणे
सामान्य मानसिक क्षमता
संवाद कौशल्यांसह परस्पर कौशल्ये
मूलभूत संख्या (संख्या आणि त्यांचे संबंध, इ.) (दहावीचे स्तर), डेटा इंटरप्रिटेशन (चार्ट, आलेख, सारण्या, डेटा पर्याप्तता इ. - दहावीची पातळी)
मराठी आणि इंग्रजी भाषेचे आकलन कौशल्य (इयत्ता दहावी/बारावी स्तर) यासंदर्भातील प्रश्न मराठी आणि इंग्रजी भाषेतील उताऱ्यांद्वारे प्रश्नपत्रिकेत क्रॉस ट्रान्सलेशन न देता तपासले जातील. "

मुख्य परीक्षा

पेपर 1

मराठी

निबंध लेखन - दोनपैकी एका विषयावर सुमारे ४०० शब्द
भाषांतर- इंग्रजी उताऱ्याचे मराठीत भाषांतर, सुमारे अर्धे पान/२ परिच्छेदसारांश लेखन

इंग्रजी

Essay writing- An essay on one out of the two given topics/subjects (About 400 words)

Translation - Marathi paragraph to be translated into English, approximately 1/2Page /
paragraphs Precis writing

पेपर 2

मराठी

व्याकरण - म्हणी, वाक्प्रचार, विषय समानार्थी/विरुध्दार्थी शब्द, शुध्दलेखन/विरामचिन्हे, इत्यादी

आकलन- उताऱ्याखालील प्रश्नांची उत्तरे लिहिणे

English

Grammar – Idioms, Phrases, Synonyms / Antonyms, Correct formation of words and

sentences, Punctuation, etc.

Comprehension

GS 1

इतिहास

 • ब्रिटिश सत्तेची भारताची स्थापना 
 • आधुनिक भारताचा इतिहास 
 • प्रबोधन काळ:सामाजिक सांस्कृतिक बदल 
 • ब्रिटिश शासन कालीन भारतीय अर्थव्यवस्था 
 • भारतीय राष्ट्रवादाचा उदय आणि विकास
 • ब्रिटिश शासन विरुद्ध झालेले प्रसिद्ध उठाव 
 • गांधी युगातील राष्ट्रीय चळवळ आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा अस्पृश्यतेच्या समस्या बाबतचा दृष्टिकोन 
 • ब्रिटिश प्रशासन अधीन घटनात्मक विकास
 • सांप्रदायिकतेचा विकास व भारताची फाळणी 
 • सत्तेच्या हस्तांतराकडे
 • स्वातंत्र्यानंतर भारत
 • महाराष्ट्रातील निवडक समाजसुधारक
 • महाराष्ट्राचा सांस्कृतिक वारसा (प्राचीन ते आधुनिक)

भूगोल

 • भूरूपशास्त्र 
 • हवामान शास्त्र 
 • मानवी भूगोल 
 • मानवी वसाहत 
 • आर्थिक भूगोल (महाराष्ट्राच्या विशेष संदर्भासह)
 • लोकसंख्या भूगोल 
 • पर्यावरण भूगोल 
 • भूगोल आणि अवकाशीय/ अंतराळ तंत्रज्ञान
 • रिमोट सेन्सिंग
 • एरिअल फोटोग्राफी 
 • जीआयएस आणि त्याचे अनुप्रयोग

कृषी

 • कृषी परिसंस्था 
 • मृदा 
 • जल व्यवस्थापन

GS 2

 • कृषी प्रशासन आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था 
 • सार्वजनिक सेवा 
 • घटनात्मक आणि वैधानिक संस्था 
 • लोकप्रशासनातील संकल्पना दृष्टिकोन आणि सिद्धांत 
 • सार्वजनिक धोरण
 • भारताचे संविधान 
 • भारतीय संघराज्य व्यवस्था 
 • भारतीय राजकीय व्यवस्था (शासनाची संरचना अधिकार व कार्य)
 • भारतीय प्रशासनाच्या उगम 
 • राज्य शासन व प्रशासन 
 • ग्रामीण आणि नागरी स्थानिक शासन व प्रशासन
 • जिल्हा प्रशासन 
 • पक्ष आणि हितसंबंधी गट 
 • निवडणूक प्रक्रिया 
 • प्रसारमाध्यमे 
 • शिक्षण पद्धती
 • प्रशासनिक कायदा 
 • महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 
 • काही महत्त्वाचे कायदे स
 • माज कल्याण व सामाजिक विधिविधान 
 • वित्तीय प्रशासन
GS 3

मानव संसाधन विकास

 • भारतातील मानव संसाधन विकास
 • शिक्षण
 • व्यावसायिक शिक्षण
 • आरोग्य
 • ग्रामीण विकास

मानवी हक्क

 • मानवी हक्कांची सार्वत्रिक घोषणा (UDHR 1948)
 • बाल विकास
 • महिला विकास
 • युवा विकास
 • आदिवासी विकास 
 • सामाजिक वंचित वर्गासाठी विकास (SC, ST, VJ/NT, OBC इ.)
 • वृद्ध लोकांसाठी कल्याण- समस्या आणि समस्या
 • कामगार कल्याण
 • अपंग व्यक्तींचे कल्याण
 • लोकांचे पुनर्वसन
 • आंतरराष्ट्रीय आणि प्रादेशिक संस्था
 • ग्राहक संरक्षण
 • मूल्य, नीती तत्वे आणि प्रमाणके
GS 4

अर्थव्यवस्था

 • समग्रलक्षी अर्थशास्त्र 
 • वृद्धी आणि विकास 
 • सार्वजनिक वित्त 
 • मुद्रा पैसा 
 • आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि आंतरराष्ट्रीय भांडवल
 • भारतीय अर्थव्यवस्था आढावा 
 • भारतीय अर्थव्यवस्थेची आव्हाने 
 • आर्थिक सुधारणा 
 • भारतीय शेती व ग्रामीण विकास 
 • सहकार
 •  मौद्रिक व वित्तीय क्षेत्र 
 • सार्वजनिक वित्त आणि वित्तीय संस्था 
 • उद्योग व सेवा क्षेत्र
 • पायाभूत सुविधा विकास 
 • आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि भांडवल 
 • महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था

कृषी

 • राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेत शेतीचे महत्व 
 • ग्रामीण कर्जपणाची समस्या आणि कृषी पत पुरवठा 
 • अन्न व पोषण आहार

विज्ञान आणि तंत्रज्ञान 

 • उर्जा विज्ञान 
 • संगणक व माहिती तंत्रज्ञान 
 • अंतराळ विज्ञान आणि तंत्रज्ञान 
 • जैवतंत्रज्ञान 
 • भारताचे आण्विक कार्यक्रम 
 • आपत्ती व्यवस्थापन

Benefits of taking MPSC Online Coaching

We have listed a few benefits of BYJU'S Exam Prep’s MPSC online coaching. Check the benefits of taking online coaching, a few of them are listed below:

आम्ही BYJU'S Exam Prep’s च्या MPSC ऑनलाइन कोचिंगचे काही फायदे सूचीबद्ध केले आहेत. ऑनलाईन कोचिंगचे फायदे तपासा, त्यापैकी काही खाली सूचीबद्ध आहेत:

Concepts Retention | संकल्पना स्पष्टीकरण

Our online classes are developed in such a way that they will help you in connecting everything with the help of mind maps, charts, and many visual effects.

आमचे ऑनलाइन वर्ग अशा प्रकारे विकसित केले गेले आहेत की ते मनाचे नकाशे, चार्ट आणि अनेक व्हिज्युअल इफेक्ट्सच्या मदतीने प्रत्येक गोष्ट जोडण्यात तुम्हाला मदत करतील.

Effective Time Management | प्रभावी वेळ व्यवस्थापन

The RAS exam has a vast syllabus that takes a lot of time. Our classes are designed to complete your whole syllabus and give you enough time to revise a few times. 

एमपीएससी परीक्षेचा एक विस्तृत अभ्यासक्रम आहे जो बराच वेळ घेतो. आमचे वर्ग तुमचे संपूर्ण अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यासाठी आणि तुम्हाला काही वेळा उजळणी करण्यासाठी पुरेसा वेळ देण्यासाठी तयार केले गेले आहेत.

Learning with Ease | सहजतेने शिकणे

Our online classes involve many innovative and effective ways of teaching, which will involve your active participation in the classes. The classes cover the basics as well as advanced methods for the questions. You get to cover the whole syllabus and have time to revise a few times.

आमच्या ऑनलाइन वर्गांमध्ये शिकवण्याच्या अनेक नाविन्यपूर्ण आणि प्रभावी मार्गांचा समावेश आहे, ज्यात वर्गांमध्ये तुमचा सक्रिय सहभाग असेल. वर्गांमध्ये मूलभूत गोष्टी तसेच प्रश्नांसाठी प्रगत पद्धती समाविष्ट आहेत. तुम्हाला संपूर्ण अभ्यासक्रम कव्हर करायला मिळेल आणि काही वेळा उजळणी करण्यासाठी वेळ मिळेल.

Improvement in Scores | गुणांमध्ये सुधारणा

Our experts have designed the course material to get you ready for the exam. You will get exam-level practice questions in the class. This is going to improve your score on the mock test.

आमच्या तज्ञांनी तुम्हाला परीक्षेसाठी सज्ज होण्यासाठी अभ्यासक्रमाची रचना केली आहे. तुम्हाला क्लासमध्ये परीक्षेच्या पातळीवरील सराव प्रश्न मिळतील. यामुळे मॉक टेस्टमध्ये तुमचा स्कोअर सुधारणार आहे.

MPSC 2023 Exam Highlights

MPCS Exam 2023

Details

Exam Name

MPSC Rajyaseva Exam / Maharashtra Civil Services Exam

Conducting Body

Maharashtra Public Service Commission

Mode of the examination

Offline

Exam Stages

Three stages :

 • MPCS Prelims Exam
 • MPCS Mains Exam
 • MPCS Personality Test

Exam Frequency

Once a year

Eligibility Criteria

Graduate degree required

Language of the exam

English & Marathi

एमपीएससी 2023 परीक्षेची ठळक वैशिष्ट्ये

एमपीएससी परीक्षा 2023

तपशील

परीक्षेचे नाव

एमपीएससी राज्यसेवा परीक्षा / महाराष्ट्र नागरी सेवा परीक्षा

भरती संस्था

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग

परीक्षेची पद्धत

ऑफलाइन

परीक्षेचे टप्पे

"तीन टप्पे:
पूर्व परीक्षा
मुख्य परीक्षा
व्यक्तिमत्व चाचणी

परीक्षेची वारंवारता

वर्षातून एकदा

पात्रता निकष

पदवी आवश्यक

परीक्षेची भाषा

इंग्रजी आणि मराठी

Why choose the MPSC online course?

 • MPSC online course helps you in revising the whole exam pattern
 • Every question holds a detailed solution for a better understanding of the topic.
 • BYJU's Exam Prep MPSC online course covers the whole syllabus
 • One-stop solution to all your MPSC exam doubts
 • A doubt session will be arranged to ask questions without hesitation.
 • You can solve any question in the exam after taking BYJU'S Exam Prep's MPSC online classes.

एमपीएससी ऑनलाईन कोर्स का निवडावा?

 • एमपीएससी ऑनलाईन अभ्यासक्रम तुम्हाला संपूर्ण परीक्षेच्या पद्धतीत सुधारणा करण्यास मदत करतो
 • एमपीएससी अभ्यासक्रमात प्रभावी उत्तर लेखन युक्त्या शिकवल्या जातात.
 • BYJU's Exam Prep MPSC ऑनलाईन अभ्यासक्रमामध्ये संपूर्ण अभ्यासक्रमाचा समावेश आहे
 • तुमच्या सर्व MPSC परीक्षांच्या शंकांचे एक बिंदू उपाय
 • संकोच न करता प्रश्न विचारण्यासाठी शंका सत्र आयोजित केले जाईल.
 • BYJU'S Exam Prep चे MPSC ऑनलाईन क्लासेस घेतल्यानंतर तुम्ही परीक्षेत कोणतेही प्रश्न सोडवू शकता.

How to Enroll for MPSC 2023 Online Coaching?

 • Visit the official website of BYJU'S Exam Prep.
 • Then, click on the BYJU'S Exam Prep Course tab.
 • Select the "MPSC" category.
 • Choose the MPSC Rajyaseva exam tab
 • Make the final payment for MPSC 2023 Online Classroom Program.

MPSC 2023 ऑनलाइन कोचिंगसाठी नावनोंदणी कशी करावी?

 • BYJU'S Exam Prep च्या अधिकृत वेबसाइटला भेट द्या.
 • नंतर, 'BYJU'S Exam Prep Course tab' वर क्लिक करा.
 • "महाराष्ट्र राज्य परीक्षा" श्रेणी निवडा.
 • 'महाराष्ट्र संयुक्त राज्य नागरी सेवा परीक्षा' टॅब निवडा एमपीएससी 2023 ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्रामसाठी अंतिम पेमेंट करा.

How can you avail of MPSC Video Course Online?

 • A Dual-Core processor and 2 GB RAM Laptop, Desktop or Mobile Phone.
 • Earphones or headphones (if required)
 • Internet connection supporting a minimum of 2 MBPS download speed.

आपण MPSC व्हिडिओ कोर्स ऑनलाइन कसा मिळवू शकता?

 • ड्युअल-कोर प्रोसेसर आणि 2 जीबी रॅम लॅपटॉप किंवा डेस्कटॉप.
 • इअरफोन किंवा हेडफोन (आवश्यक असल्यास)
 • किमान 2 MBPS डाउनलोड स्पीडला समर्थन देणारे इंटरनेट कनेक्शन.
MPSC Rajyaseva Online Coaching FAQs
 • What is MPSC Rajyaseva Online Coaching? How can I enrol in the Video Courses?

  Online Coaching Classes for MPSC Rajyaseva is a modern and well-organized approach to study and prepare for the exam remotely. Unlike the traditional MPSC Rajyaseva coaching classes, you can rewind the class and get one-on-one experience with the top faculties of India. With online coaching classes for the MPSC Rajyaseva exam, you can clear your doubts, practice various questions, learn anytime-anywhere at your pace and save time.

  To enrol for the MPSC Rajyaseva Online Coaching Classes by BYJU'S Exam Prep, follow the below steps:

  • Visit the official site of BYJU'S Exam Prep - byjusexamprep.com
  • Now go to the ‘Courses’ section 
  • Choose the MPSC category 
  • Now click on the exam
  • Take free trial classes before you purchase the BYJU'S Exam Prep’s Online Live Courses
 • What is MPSC Rajyaseva Online Classroom Program Subscription?

  MPSC Rajyaseva Online Classroom Program Subscription enables you to prepare for the MPSC Rajyaseva exam along with other MPSC Exams exams using one preparation resource. It is a subscription that gives you unlimited access to all live courses and mock tests.

 • What is the validity of MPSC Rajyaseva Online Classroom Program Subscription?

  The validity of the MPSC Rajyaseva Online Classroom Program Subscription varies as per the candidate’s choice and need. BYJU'S Exam Prep offers several validity options ranging from 1 month, 3 months, 6 months, 12 months and 24 months.

 • Do I get an MPSC Rajyaseva mock test with MPSC Rajyaseva Online Classroom Program Subscription?

  Yes, you also get access to all MPSC Rajyaseva mock tests along with other MPSC Exams mock tests with Online Classroom Program Subscription. On top of that, you get a Test Series complimentary with every purchase of an Online Classroom Program subscription.

 • Is there any validity for using the purchased MPSC Rajyaseva Online Coaching Classes?

  Yes, there is a set validity for Online Classroom Program Subscription. Make sure you read the validity and other related details carefully before you make the payment for Online Classroom Program Subscription. MPSC Rajyaseva online classes will be available until the expiry of Online Classroom Program Subscription.

 • Do I have to pay to take ‘Free-Trial’ for MPSC Rajyaseva Online Courses?

  To take the trial of the MPSC Rajyaseva online coaching class, you don’t need to pay anything. You can take the trial for free.

 • Can I rewind the MPSC Rajyaseva online coaching class again, in case I missed any of the class?

  Yes, after the Live Class for MPSC Rajyaseva is over, we upload the entire class online so that those who missed the online class can watch later the entire session from the beginning.

 • How to use the ‘Doubt’ feature of MPSC Rajyaseva Online Classes? How will my questions be answered?

  During the Live Coaching Classes of MPSC Rajyaseva, you can ask your doubts directly to the faculty teaching at that time. Make sure you drop your doubts in the ‘Doubts’ section. You can even attach the relevant graphic media (screenshot/photo) while posting your doubt.

 • I am having some technical trouble while using the Online Coaching Classes for MPSC Rajyaseva, where do I contact?

  If you encounter any technical trouble or buffering/broadcast issues you can email us at help@byjusexamprep.com.

 • What will be the timing of the MPSC Rajyaseva Online Coaching Classes?

  The complete schedule of the Online Coaching Class for the MPSC Rajyaseva exam will be provided to you. You can prepare your schedule and attend the Live Classes as per the timetable. You can watch the pre-recorded classes in case you miss any.

 • Can I also download the Online Video Courses for MPSC Rajyaseva?

  The videos can be downloaded and watched offline in the BYJU'S Exam Prep app under "My Downloaded Videos" section. This feature is only accessible for the students who have purchased the Online Classroom Program Subscription. These videos will be available until the expiry of Online Classroom Program Subscription.

 • Will I get study material along with the Online Coaching Classes for MPSC Rajyaseva?

  You will be provided with the complete study material for MPSC Rajyaseva in the form of PDFs. You can take a printout of the PDFs provided during the video courses for revision purposes.

 • What are the technical requirements to use the MPSC Rajyaseva Video Courses?

  Make sure you fulfill the below-mentioned requirements: 

  • High-Speed Internet 
  • Laptop/Desktop with a dual-core processor and 2 GB RAM
  • Or a smartphone.
 • Can I make payment of the MPSC Rajyaseva Online Coaching Classes offline also?

  The payment for MPSC Rajyaseva online coaching class will be made online only through Online Classroom Program Subscription. You can pay through net banking/cards/UPI.