रिटचे प्रकार, कलम 32, हेबियस कॉर्पस, Types of Writs

By Ganesh Mankar|Updated : May 9th, 2022

रिट हे सर्वोच्च न्यायालय किंवा उच्च न्यायालयाचे लिखित आदेश आहेत जे भारतीय नागरिकांसाठी त्यांच्या मूलभूत अधिकारांच्या उल्लंघनाविरुद्ध घटनात्मक उपायांचे आदेश देतात. भारतीय राज्यघटनेतील कलम ३२ हे संविधानिक उपायांशी संबंधित आहे जे भारतीय नागरिक त्याच्या/तिच्या मूलभूत अधिकारांच्या उल्लंघनाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाकडून मागू शकतात. या लेखात सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांच्या मूळ अधिकारक्षेत्रात येणाऱ्या रिटच्या प्रकारांचा उल्लेख केला जाईल, जे MPSC परीक्षेचा एक महत्त्वाचा भाग बनवतात.

Download BYJU'S Exam Prep App and prepare General Knowledge for Maharashtra State exams.

 

Table of Content

रिटचे प्रकार

भारताचे सर्वोच्च न्यायालय हे नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे रक्षक आहे. त्यासाठी त्याच्याकडे मूळ आणि व्यापक शक्ती आहे. नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांची अंमलबजावणी करण्यासाठी हे पाच प्रकारचे रिट जारी करते. हा घटक MPSC राज्यसेवाMPSC संयुक्त MPSC गट क आणि इत्यादी परीक्षांसाठी उपयुक्त आहे. 

रिट चे पाच प्रकार आहेत:

 1. बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus)
 2. परमादेश रिट (Mandamus)
 3. प्रतिषेध रिट (Prohibition)
 4. उत्प्रेषण लेख (Writ of Certaiorari)
 5. अधिकार पृच्छा (Quo Warranto)

byjusexamprep

बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus)

 • 'हेबियस कॉर्पस' या शब्दाचा लॅटिन अर्थ 'शरीर असणे' असा आहे. 
 • बेकायदेशीर अटकेविरूद्ध वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकाराची अंमलबजावणी करण्यासाठी या रिटचा वापर केला जातो. 
 • हेबियस कॉर्पसद्वारे, सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय एका व्यक्तीला ज्याने दुसर्‍या व्यक्तीला अटक केली आहे, त्याला देह न्यायालयासमोर आणण्याचे आदेश देते.

भारतातील हेबियस कॉर्पस बद्दल तथ्य:

खालील प्रकरणांमध्ये हेबियस कॉर्पस जारी केला जाऊ शकत नाही:

 1. जेव्हा ताब्यात घेणे कायदेशीर असते
 2. जेव्हा कार्यवाही विधिमंडळ किंवा न्यायालयाच्या अवमानासाठी असते
 3. अटक सक्षम न्यायालयाद्वारे केली जाते
 4. अटक करणे न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्राबाहेर आहे.

MPSC Indian Polity Study Notes 

परमादेश रिट (Mandamus)

 • या रिटचा शाब्दिक अर्थ ‘आम्ही आदेश देतो.’ या रिटचा उपयोग ज्या सरकारी अधिकाऱ्याने आपले कर्तव्य पार पाडण्यात कसूर केली आहे किंवा आपले कर्तव्य करण्यास नकार दिला आहे, त्याला त्याचे काम पुन्हा सुरू करण्याचा आदेश देण्यासाठी न्यायालय वापरते. 
 • सार्वजनिक अधिकार्‍यांच्या व्यतिरिक्त, त्याच उद्देशासाठी कोणत्याही सार्वजनिक संस्था, कॉर्पोरेशन, कनिष्ठ न्यायालय, न्यायाधिकरण किंवा सरकार यांच्याविरुद्ध मँडमस जारी केला जाऊ शकतो.

भारतातील परमादेश रिट बद्दल तथ्य:

 • हेबियस कॉर्पसच्या विपरीत, मँडमस एखाद्या खाजगी व्यक्तीविरुद्ध जारी केला जाऊ शकत नाही

खालील प्रकरणांमध्ये Mandamus जारी केला जाऊ शकत नाही:

 1. वैधानिक शक्ती नसलेल्या विभागीय सूचनांची अंमलबजावणी करणे
 2. कामाचा प्रकार विवेकाधीन आणि अनिवार्य नसताना एखाद्याला काम करण्याचा आदेश देणे
 3. कराराच्या बंधनाची अंमलबजावणी करणे
 4. भारतीय राष्ट्रपती किंवा राज्यपालांविरुद्ध मँडमस जारी केला जाऊ शकत नाही
 5. न्यायिक क्षमतेत काम करणाऱ्या उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशाविरुद्ध

byjusexamprep

रिटचे प्रकार: Download PDF

या घटकाविषयी अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी खाली दिलेली पीडीएफ डाउनलोड करावी:

रिटचे प्रकार, Download PDF मराठीमध्ये

Access the article in English: Article 32 and Writs

Candidates can check the relevant links given below for more comprehensive preparation for the upcoming MPSC Exam:

संविधानातील कलमांची यादीसंविधानाची ऐतिहासिक उत्क्रांती

भारतीय राज्यघटनेची निर्मिती

मूलभूत कर्तव्ये - कलम 51A

भारताचे राष्ट्रपती   भारताची संसद

भारतीय राज्यघटनेची मूलभूत रचना सिद्धांत

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्रीभारताची संविधान सभा

More From Us:

Maharashtra Static GK 

MPSC Current Affairs 2022: Download in Marathi & English

Important Government Schemes For MPSC 

NCERT Books for MPSC State Exam 2022

Maharashtra State Board Books PDF

MPSC GK Study Material: Complete Notes for MPSC Exam [Free]

Download BYJU'S Exam Prep App

byjusexamprep Daily, Monthly, Yearly Current Affairs Digest, Daily Editorial Analysis, Free PDF's & more, Join our Telegram Group Join Now

Comments

write a comment

FAQs

 • कलम ३२ अन्वये सर्वोच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करता येते. जर याचिकाकर्ता त्याच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन झाल्याचे सिद्ध करू शकला तरच सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करू शकते.

 • राज्यघटनेचे अनुच्छेद 226 माननीय उच्च न्यायालयांना रिट जारी करून अधिकार वापरण्याचा अधिकार देते.

  1. प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus)
  2. परमादेश रिट (Mandamus)
  3. प्रतिषेध रिट (Prohibition)
  4. उत्प्रेषण लेख (Writ of Certaiorari)
  5. अधिकार पृच्छा (Quo Warranto)
 • कलम 32 'संवैधानिक उपायांच्या अधिकारा'शी संबंधित आहे, किंवा घटनेच्या भाग III मध्ये प्रदान केलेल्या अधिकारांच्या अंमलबजावणीसाठी योग्य कार्यवाही करून सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याच्या अधिकाराची पुष्टी करते.

 • कलम ३२ सर्वोच्च न्यायालयाला संपूर्ण भारतात रिट जारी करण्याचा अधिकार देते. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाला व्यापक प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र आहे. अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयाला केवळ स्वतःच्या स्थानिक अधिकारक्षेत्रात रिट जारी करण्याचा अधिकार देतो. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या तुलनेत उच्च न्यायालयांचे प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र कमी आहे.

 • भारतीय राज्यघटनेच्या भाग पाच अन्वये नमूद केलेल्या कलम 226 मध्ये उच्च न्यायालयांना सरकारसह कोणत्याही व्यक्तीस किंवा प्राधिकरणाला बंदी कॉर्पस, मॅन्डमस, प्रतिबंध, क्वो वॉरंटो, सर्टिओरारी किंवा त्यापैकी कोणत्याही स्वरूपात रिट जारी करण्याचा अधिकार प्रदान करण्यात आला आहे.

Follow us for latest updates