Tropical Evergreen Forests in India (ഇന്ത്യയിലെ ഉഷ്ണമേഖലാ നിത്യഹരിത വനങ്ങൾ)

By Pranav P|Updated : June 15th, 2022

കേരള പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമേറിയ വിഷയങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്  ഭൂമിശാസ്ത്രം (Geography) . അതിൽ തന്നെ പത്താം ക്ലാസ്സുമുതൽ ഡിഗ്രി തലം വരെയുള്ള പൊതു പരീക്ഷകളിൽ  മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ച് എണ്ണം വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ ഭൂമിശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്നും അനുബന്ധ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നുമായി ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഈ ലേഖനത്തിൽ കൂടുതലും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇന്ത്യയിലെ ഉഷ്ണമേഖലാ നിത്യഹരിത വനങ്ങളെക്കുറിച്ച്  (Tropical Evergreen Forests in India) വിശദീകരിക്കാനാണ്.ഈ ആർട്ടിക്കൾ കേരള PSC LDC പരീക്ഷയ്ക്കും , കേരള PSC LGS പരീക്ഷയ്ക്കും & കേരള PSC ഡിഗ്രി പരീക്ഷയ്ക്കും പ്രധാനമാണ്.

ഇന്ത്യയിലെ ഉഷ്ണമേഖലാ നിത്യഹരിത വനങ്ങൾ

ഇന്ത്യയിലെ പ്രകൃതിദത്ത സസ്യജാലങ്ങളുടെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗമാണ് ഉഷ്ണമേഖലാ നിത്യഹരിത വനങ്ങൾ. 200 സെന്റിമീറ്ററിൽ കൂടുതൽ മഴ ലഭിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലാണ് ഇവ തഴച്ചുവളരുന്നത്. കേരള പിഎസ്‌സി പരീക്ഷകൾക്കായുള്ള ഇന്ത്യൻ ഭൂമിശാസ്ത്ര സിലബസിന്റെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗമാണ് വനങ്ങളുടെ തരങ്ങൾ, അവയിലൊന്നാണ് ഉഷ്ണമേഖലാ നിത്യഹരിത വനം.

ഉഷ്ണമേഖലാ മഴക്കാടുകൾ എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന ഉഷ്ണമേഖലാ നിത്യഹരിത വനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ ഈ ലേഖനം നൽകും.

ഉഷ്ണമേഖലാ നിത്യഹരിത വനങ്ങൾ

നിത്യഹരിത വനങ്ങൾ ഗ്രഹത്തിലെ പച്ചപ്പ് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് മാത്രമല്ല, വന ആവാസവ്യവസ്ഥയിലെ മൃഗങ്ങളുടെയും സസ്യങ്ങളുടെയും തുടർച്ചയായ നിലനിൽപ്പിന് ഉപയോഗപ്രദമാണ്. വരൾച്ചയുടെ കാലമില്ലാത്തതിനാൽ മരങ്ങൾ എന്നും നിത്യഹരിതമാണ്. നിത്യ ഹരിത വനങ്ങളിൽ കണ്ടു വരുന്ന മരങ്ങൾ കൂടുതലും ഉയരമുള്ളതും വണ്ണമുള്ളതുമാണ്.

ഉഷ്ണമേഖലാ നിത്യഹരിത വനങ്ങൾ - സ്വഭാവസവിശേഷതകൾ

ഉഷ്ണമേഖലാ നിത്യഹരിത വനങ്ങളെ ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന പോയിന്റുകളിലൂടെ തിരിച്ചറിയാൻ പഠിക്കുക:

ഉഷ്ണമേഖലാ നിത്യഹരിത വനങ്ങൾ

 • ഇന്ത്യയിലെ ഉഷ്ണമേഖലാ ആർദ്ര നിത്യഹരിത വനങ്ങൾ സാധാരണയായി 200 സെന്റിമീറ്ററിൽ കൂടുതൽ മഴ ലഭിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലും 15-30 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് താപനിലയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലുമാണ് കാണപ്പെടുന്നത്.
 • ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിന്റെ ഏകദേശം 7% അവർ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.
 • ഭൂമധ്യരേഖയ്ക്ക് സമീപമാണ് ഇവ കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നത്.
 • അവയ്‌ക്ക് അപൂർവമായ അടിക്കാടുകൾ ഉണ്ട്
 • അവയ്ക്ക് ചപ്പുചവറുകൾ കുറവാണ് (ജൈവവസ്തുക്കൾ നിലത്ത് അടിഞ്ഞുകൂടുന്നു)
 • ഈ വനങ്ങൾ ഇടതൂർന്നതും പല പാളികളുള്ളതുമാണ്.
 • അവ പലതരം സസ്യങ്ങളെയും മൃഗങ്ങളെയും സംരക്ഷിക്കുന്നു
 • പരിസ്ഥിതിയുടെയും പരിസ്ഥിതിയുടെയും ഒരു പ്രധാന ഭാഗമാണ് വനങ്ങൾ.
 • ഈ മരങ്ങൾ ഫോറസ്റ്റ് ബയോളജിയുടെയും ആവാസവ്യവസ്ഥയുടെയും ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ്, അത് ആവാസവ്യവസ്ഥയിലെ ജീവൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നു. ഇത് സസ്യങ്ങളെയും ജന്തുജാലങ്ങളെയും പരസ്പരം യോജിപ്പിച്ച് സമ്പൂർണ്ണ സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു.

ഉഷ്ണമേഖലാ നിത്യഹരിത വനം - ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ സ്ഥാനം

പശ്ചിമഘട്ടത്തിന്റെ കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറും ചരിവുകളിലായാണ് ഈ വനങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നത്.

byjusexamprep

ഈ വനങ്ങൾ പ്രധാനമായും തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് :

 1. തമിഴ്നാട്
 2. കേരളം
 3. കർണാടക
 4. മഹാരാഷ്ട്ര
 5. അസം
 6. അരുണാചൽ പ്രദേശ്
 7. നാഗാലാൻഡ്
 8. ത്രിപുര
 9. മേഘാലയ
 10. പശ്ചിമ ബംഗാൾ
 11. ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകൾ.

ജീവിവർഗങ്ങളുടെ തുടർച്ചയായ നിലനിൽപ്പിനായി പരസ്പരം യോജിപ്പിച്ച് നിലനിൽക്കുന്ന കുറച്ച് വ്യത്യസ്ത സസ്യങ്ങളും മൃഗങ്ങളും ഉണ്ട്. സസ്യങ്ങളുടെയും മൃഗങ്ങളുടെയും ഈ സഹവർത്തിത്വ സംവിധാനം ഒരു ബയോമിന്റെ നിലനിൽപ്പിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. ചില ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ അതിരുകളാൽ നിർവചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേക പരിതസ്ഥിതിയിൽ സഹവസിക്കുന്ന എല്ലാ വന്യജീവികളുടെയും സസ്യങ്ങളുടെയും ശേഖരമാണ് ബയോം.

ഉഷ്ണമേഖലാ നിത്യഹരിത വനങ്ങൾ സസ്യങ്ങളുടെയും മൃഗങ്ങളുടെയും വൈവിധ്യങ്ങൾക്ക് ആതിഥ്യമരുളുന്നു

ഉഷ്ണമേഖലാ നിത്യഹരിത വനങ്ങളിലെ സസ്യജാലങ്ങൾ

ഉഷ്ണമേഖലാ നിത്യഹരിത വനങ്ങളിലെ ജന്തുജാലങ്ങൾ

 • എബോണി
 • മഹാഗണി
 • റോസ്വുഡ്
 • റബ്ബർ ചിഞ്ചോണ
 • ആനകൾ
 • കുരങ്ങുകൾ
 • ലെമൂർ
 • മാൻ
 • ഒറ്റക്കൊമ്പൻ കാണ്ടാമൃഗം (ആസാം, പശ്ചിമ ബംഗാൾ)
 • പക്ഷികൾ
 • വവ്വാലുകൾ
 • അലസത
 • തേളുകൾ
 • ഒച്ചുകൾ

നിത്യഹരിത വനങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്‌ത ഇനം മൃഗങ്ങളും പക്ഷികളായ മൂങ്ങകൾ, പരുന്തുകൾ, കർദ്ദിനാളുകൾ, കൂടാതെ മാൻ, പോസം, റാക്കൂൺ തുടങ്ങിയ ചില സസ്തനികളും വസിക്കുന്നു 

ഇന്ത്യയിൽ, നിത്യഹരിത വനങ്ങൾ പ്രധാനമായും കർണാടക, കേരളം തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. പശ്ചിമഘട്ടമാണ് നിത്യഹരിത വനങ്ങളുടെ പ്രധാന സ്ഥാനം. വനങ്ങളിൽ പ്രധാനമായും റോസ്‌വുഡ്, മഹാഗണി, എബോണി തുടങ്ങിയ മരങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

ഇന്ത്യയിലെ ഉഷ്ണമേഖലാ നിത്യഹരിത വനങ്ങൾ PDF

ഇന്ത്യയിലെ ഉഷ്ണമേഖലാ നിത്യഹരിത വനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ പി ഡി എഫ് ഫയൽ എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകളും ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ പി ഡി എഫ് ഫയൽ കേരള PSC പരീക്ഷയ്ക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്രദമാണ്.

Download Tropical Evergreen Forests in India PDF (Malayalam)

Related Links for Kerala Govt. Exam Preparation -  

Download BYJU'S Exam Prep App for Kerala State Exams

Comments

write a comment

FAQs

 • പ്രതിവർഷം 200 സെന്റിമീറ്ററിൽ കൂടുതൽ മഴ ലഭിക്കുന്നതിനാൽ ഉഷ്ണമേഖലാ നിത്യഹരിത വനങ്ങൾ മഴക്കാടുകൾ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു.

 • ഉഷ്ണമേഖലാ നിത്യഹരിത വനങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റ പ്രദേശം തെക്കേ അമേരിക്കയുടെ വടക്കൻ പകുതിയിലുള്ള ആമസോൺ തടത്തിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത്.

 • കേരളത്തിലെ മണ്ണാർക്കാടിലുള്ള സൈലന്റ് വാലിയാണ് കേരളത്തിലെ ഒരേയൊരു നിത്യഹരിത വനം.

 • ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിന്റെ ഏകദേശം 7% നിത്യഹരിത വനങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.

 • ഉഷ്ണമേഖലാ നിത്യഹരിത വനങ്ങളിൽ കണ്ടുവരുന്ന സസ്യജാലങ്ങൾ ഇവയെല്ലാമാണ്:

  • എബോണി
  • മഹാഗണി
  • റോസ്വുഡ്
  • റബ്ബർ ചിഞ്ചോണ

Follow us for latest updates