Time Left - 05:00 mins

दैनिक चालू घडामोडी/Daily Current Affairs Quiz 27.09.2021

Attempt now to get your rank among 91 students!

Question 1

युद्ध रणगाडे (MBTs) अर्जुन Mk-1A संदर्भात खालील विधाने विचारात घ्या

i. संरक्षण मंत्रालयाने हेवी व्हेईकल फॅक्टरी, आवाडी, चेन्नई यांना अर्जुन Mk-1A च्या निर्मितीसाठी ऑर्डर दिली आहे

ii. हे संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेने (DRDO) विकसित केले आहे

iii. अर्जुन Mk-1A च्या निर्मितीसाठी भारताने रशिया कडून तांत्रिक मदत घेतली आहे.

Question 2

पेटंट (सुधारणा) नियम, 2021 बद्दल खालील विधाने विचारात घ्या.

i. भारतातील प्रत्येक पेटंटची मुदत दाखल केल्याच्या तारखेपासून 30 वर्षे आहे.

ii. एप्रिल 1972 मध्ये पेटंट कायदा 1970 लागू करण्यात आला.

वरीलपैकी कोणती विधाने अयोग्य आहे/आहेत?

Question 3

कोणत्या संस्थेने सोलर DC पाककला प्रणाली विकसित केली आहे?

Question 4

ग्लोबल गोलकीपर पुरस्कार कोणत्या संस्थे च्या वतीने देण्यात येतो?

Question 5

जागतिक पर्यटन दिन 2021 ची थीम काय आहे?
  • 91 attempts
  • 0 upvotes
  • 0 comments
Sep 28Maharashtra State Exams

Posted by:

Avinash SuryawanshiAvinash SuryawanshiMember since Jun 2021
Share this quiz   |