Time Left - 04:00 mins

दैनिक चालू घडामोडी/Daily Current Affairs Quiz 23.11.2021

Attempt now to get your rank among 152 students!

Question 1

खालील विधाने विचारात घ्या.

i. भारताच्या भूविज्ञान मंत्रालयाने अंटार्क्टिकावर संशोधनासाठी 41 व्या वैज्ञानिक मोहिमेला सुरुवात केली.

ii. अंटार्क्टिकावर भारताचे दक्षिण गंगोत्री आणि मैत्री नावाने दोन कायमस्वरूपी संशोधन बेस स्टेशन आहेत.

iii. भूतकाळातील भारत आणि अंटार्क्टिका यांच्यातील दुवा शोधणे या मोहिमेच्या प्रमुख उद्दिष्टांपैकी एक आहे.

Question 2

प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेबद्दल(PMGSY) खालील विधाने विचारात घ्या.

i. प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना 2000 मध्ये सुरू करण्यात आली.

ii. 400 पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या सर्व ग्रामीण वस्त्यांना पक्क्या रस्त्याने जोडणे हे PMGSY चे मुख्य उदिष्ट आहे.

वरीलपैकी कोणती विधाने बरोबर आहे/आहेत?

Question 3

इंडियन फिल्म पर्सनॅलिटी ऑफ द इयर 2021 पुरस्कार कोणाला प्रदान करण्यात आला ?

Question 4

खालील पैकी कोणाची आंतरराष्ट्रीय कायदा आयोगावर निवड करण्यात आली आहे?

Question 5

खालील पैकी कोणी ‘दिल्ली: अ सॉलिलोकी’ या पुस्तकाचे लेखक केले आहे ?
  • 152 attempts
  • 1 upvote
  • 0 comments
Nov 23Maharashtra State Exams

Posted by:

Avinash SuryawanshiAvinash SuryawanshiMember since Jun 2021
Share this quiz   |