Time Left - 05:00 mins

दैनिक चालू घडामोडी/Daily Current Affairs Quiz 19.10.2021

Attempt now to get your rank among 127 students!

Question 1

जागतिक बहुआयामी दारिद्र्य निर्देशांक 2021 बद्दल योग्य विधाने ओळखा.

i. हा अहवाल संयुक्तपणे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) आणि ऑक्सफोर्ड दारिद्र्य आणि मानव विकास उपक्रम (OPHI) यांनी संयुक्तपणे तयार केला आहे.

ii. अहवालात 119 विकसनशील देशांचा विचार करण्यात आला आहे.

iii. अहवालानुसार भारतातील 85% पेक्षा जास्त बहुआयामी गरीब अनुसूचित जाती जमातीचे आहेत..

Question 2

मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी (सुधारणा) अधिनियम, 2021 बद्दल खालील विधाने विचारात घ्या.

i. यानुसार गर्भपात करण्याची मुदत 16 वरून 20 आठवडे करण्यात आली आहे.

ii. मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी (एमटीपी) कायदा, 1971 मध्ये सुधारणा हा कायदा मंजूर करण्यात आला.

वरीलपैकी कोणती विधाने बरोबर आहे/आहेत?

Question 3

सीमा सुरक्षा दलाचे कार्यक्षेत्र ठरवण्याचे अधिकार कोणाला आहेत ?

Question 4

'मेरा घर मेरे नाम' योजना कोणत्या राज्याने सुरू केली आहे ?

Question 5

सीके प्रल्हाद पुरस्कार 2021 कोणाला प्रदान करण्यात आला.
  • 127 attempts
  • 0 upvotes
  • 0 comments
Oct 19Maharashtra State Exams

Posted by:

Avinash SuryawanshiAvinash SuryawanshiMember since Jun 2021
Share this quiz   |