Time Left - 04:00 mins

दैनिक चालू घडामोडी/Daily Current Affairs Quiz 03.11.2021

Attempt now to get your rank among 113 students!

Question 1

खालील पैकी योग्य विधाने ओळखा.

i. लेफ्टनंट जनरल डॉ. माधुरी कानिटकर यांची महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाच्या कुलगुरू पदी नियुक्ती झाली आहे.

ii. पुणे स्थित महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ महाराष्ट्रातील सर्वोच्च आरोग्य शिक्षण संस्था आहे.

iii. महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाची स्थापना 1998 मध्ये करण्यात आली.

Question 2

INS “तुशील” बद्दल खालील विधाने विचारात घ्या.

i. तुशील हा संस्कृत शब्द असून त्याचा अर्थ संरक्षक शील्ड असा होतो.

ii. भारत आणि अमेरिकन सरकार यांच्यातील 2016 मध्ये झालेल्या करारानुसार या जहाजाचे बांधकाम करण्यात आले आहे.

वरीलपैकी कोणती विधाने बरोबर आहे/आहेत?

Question 3

न्यूमोकोकल कॉन्ज्युगेट लस (PCV) कोणत्या आजारवरिल प्रतिबंधात्मक लस आहे?

Question 4

भारताचे पहिले सहकार मंत्री म्हणून कोणाची नेमणूक करण्यात आली आहे ?

Question 5

एक जिल्हा, एक उत्पादन” कोणत्या मंत्रालयाने सुरू केले आहे ?
  • 113 attempts
  • 0 upvotes
  • 0 comments
Nov 3Maharashtra State Exams

Posted by:

Avinash SuryawanshiAvinash SuryawanshiMember since Jun 2021
Share this quiz   |