रयतवारी महसूल प्रणाली, जमीन महसूल पद्धत, कार्यपद्धती, दोष, Ryotwari System in Marathi

By Ganesh Mankar|Updated : September 6th, 2022

रयतवारी महसूल प्रणाली: रयतवारी पद्धत ही ब्रिटिश भारतातील एक जमीन महसूल व्यवस्था होती. जमीन महसुलाच्या या संकल्पनेमुळे शेतकऱ्यांकडून संकलन करणे शक्य झाले आणि थॉमस मुनरो यांनी ते सुरू केले. रयतवारी पद्धतीमुळे सरकारला कसणाऱ्यांकडून थेट महसूल गोळा करण्याची मुभा मिळाली, ज्यांना 'रयत' असेही म्हटले जात असे. या लेखात तुम्हाला रयतवारीविषयी अधिक माहिती मिळेल, तसेच रयतवारी प्रणाली MPSC नोट्सही तुम्ही पाहू शकता. 

byjusexamprep

Table of Content

रयतवारी महसूल प्रणाली (Ryotwari System)

रयतवारी प्रणाली ही ब्रिटिशांनी सुरू केलेली जमीन महसूल प्रणाली होती. महसूल संकलनासाठी सरकार थेट शेतकऱ्याशी ('रयोत') व्यवहार करू शकते आणि शेतकरी शेतीसाठी अधिक जमीन देऊ शकतो किंवा खरेदी करू शकतो. पुढील MPSC Exam साठी रयतवारी प्रणालीबद्दल अधिक जाणून घ्या.

रयतवारी पद्धत म्हणजे काय ?

जमिनीच्या कार्यकाळाचा एक प्रकार ज्यामध्ये सरकार आणि जमीन धारण करणारे रयत यांच्यात थेट संबंध प्रस्थापित केला जातो. अशा प्रकारच्या जमिनीला रयतवारी प्रणाली म्हणतात.

 • रयतेकडून जमीन महसूल गोळा करून सरकारला भरणारा मध्यस्थ किंवा दलाल नाही.
 • रयतवारी पद्धत बंगालमधील कार्यकाल प्रणाली किंवा पंजाबमधील 'ग्राम समुदाय' प्रणालीपेक्षा वेगळी आहे.
 • रयतवारीमध्ये सरकार प्रत्येक शेतकऱ्याच्या ताब्यात असलेल्या जमिनीचे मोजमाप करते आणि त्याआधारे जमिनीच्या प्रमाणात महसूलाचा दर निश्चित केला जातो.
 • ज्यांच्याकडे महसूल जमा होतो तेच जमिनीचे खरे शेतकरी आहेत. या पद्धतीत व्यक्तीला त्याच्या जमिनीवर मालकी हक्क मिळतो.
 • रयतवारीमध्ये सरकार प्रत्येक जमीनधारकाशी करार करते.

byjusexamprep

रयतवारी पद्धतीचे ठळक मुद्दे

रयतवारी प्रणालीशी संबंधित काही महत्त्वाचे मुद्दे पाहूया जे आगामी MPSC परीक्षेसाठी महत्त्वाचे आहेत.

रयतवारी प्रणाली

त्याला असे सुद्धा म्हणतात

मुनरो सिस्टम

यांनी रयतवारी प्रणाली सुरू केली

सर थॉमस मुनरो

रयतवारी प्रणालीची मुख्य वैशिष्ट्ये

रयतवारी यंत्रणेने मध्यस्थ काढून थेट शेतकऱ्यांकडून महसूल गोळा केला.

रयतवारी पद्धतीची वैशिष्ट्ये

कॅ. अलेक्झांडर रीडने (Alexander Reed) मद्रास प्रदेशात रयतवारी पद्धत लागू करण्याचा प्रयत्न केला. जनरल थॉमस मोनरो (General Thomas Monroe) यांनी या पद्धतीची वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे वर्णन केली आहेत:

Features of Ryotwari System

या पद्धतीमध्ये अनेक अल्पभूधारकांशी संबध येतो.

कसणाऱ्या व्यक्तीकडेच जमीन ठेवल्याने शेतकऱ्यांना न्याय मिळतो त्यांच्या कष्टाचा मोबदला मिळतो.

अल्पभूधारक मिळालेल्या संधीचा फायदा घेवून उत्पादन वाढवू शकतात.

जमीन कसणाऱ्या शेतकऱ्याचे जमिनीवरील हक्क शाबूत राहतात.

या पद्धतीत सरकार व जमिन कसणारा शेतकरी यांचा प्रत्यक्ष संबध येत असल्याने मध्यस्थाची गरज नसते.

रयतवारी मध्ये जमा महसूल निश्चीत झाल्याने शेतकरी निर्धास्त राहतो व सरकारचे उत्पन्न वाढते.

रयतवारीमुळे जमिनीची मालकी व्यक्तीकडे असते. अशी भावना निर्माण करून तो शेती उत्तम करतो आणि त्यातून सरकारला जास्त फायदा होतो. रयतवारी पद्धतीबाबत ब्रिटिश अधिकाऱ्यांच्या विधायक भावनेमुळे एल्फिन्स्टनने (Elphinstone) मुंबई परिसरातही ही प्रणाली लागू केली.

रयतवारी कार्यपद्धती

कोणत्याही भागात रयतवारी पद्धत लागू करण्यापूर्वी, त्या भागातील जमिनीचे मोजमाप करण्याचे काम केले जात असे.

सर्वात आधी जमिनीचे वर्गीकरण केले जात असे. त्यासाठी संबंधित जमिनीची खोली स्वरूप आद्रता राखण्याची क्षमता व त्या जमिनीच्या पीक घेण्याची क्षमता यांचा विचार केला जात असे. त्यानंतर त्याकाळच्या आणेवारीच्या भाषेत जमिनीचे गट ठरवले जात.

उदाहरणार्थ:

 1. सोळा आणे म्हणजेच उत्तम जमीन 
 2. 5 आणे मध्यम जमीन 
 3. चार आणे म्हणजेच कनिष्ठ जमीन

जमिनीचे वर्गीकरण करताना तालुक्याच्या पर्जन्यमानाचाही विचार करण्यात आला. त्यानंतर प्रत्येक शेतकरी, त्याच्या मालकीची जमीन त्या जमिनीचे वर्गीकरण पाहून निश्चित करण्यात आली. संपूर्ण तालुक्याचा आढावा घेऊन एकूण किती शेतीमाल मिळू शकेल, याचा अंदाज घेऊन तालुक्याच्या मागील महसूल वसुलीचा विचार करून कृषी उत्पन्न निश्चित करण्यात आले.

byjusexamprep

रयतवारी पद्धतीचे गुण

रयतवारी पद्धतीमध्ये प्रथमच जमीन कसणारे व सरकार यांच्यामध्ये थेट संबंध प्रस्थापित झाला होता तसेच या पद्धतीचे अनेक फायदे देखील होते ते खाली देण्यात आलेले आहेत:

 • ज्यांच्याकडे जमीन होती त्यांनीच शेती केली म्हणून जमिनीची उत्पादक क्षमता वाढली. तसेच, शेतकऱ्याला आपली शेती किंवा कृषी व्यवसाय विकसित करणे शक्य झाले.
 • रयतवारी पद्धतीमुळे रयतवारी वर्ग निर्माण झाला. आणि त्याचा समाजहिताच्या दृष्टीने उपयोग झाला. लहान शेतकरीच शेतीचे मालक बनल्याने समाजातील बेरोजगारी कमी झाली.
 • सरकारला शेतीची प्रगती साधता आली आणि त्यांनी आखलेले धोरण राबविणे शक्य झाले.
 • ज्या जमिनीतून शेतमालाचे उत्पादन होते त्यावर कृषी कर आकारला जात असे. शेतकऱ्याच्या मालकीच्या पण जिरायती नसलेल्या जमिनीवर कर नसल्यामुळे शेतकऱ्यावरचा कर अकारण वाढला नाही.
 • जसजसा शेतकरी जमिनीचा मालक झाला, तसतसे त्याच्या शेतीतील उत्पादन वाढवण्यासाठी त्याला नवीन प्रयोग करून अतिरिक्त जमीन लागवडीखाली आणण्याची प्रेरणा मिळाली.

मुंबईत रयतवारी पद्धत

 • मुळात मुंबईच्या रयतवारी पद्धतीचा उगम गुजरात प्रांतात झाला. रयतवारी पद्धत सुरू करण्यापूर्वी ब्रिटिश सरकारने वंशपरंपरागत अधिकारी व गावचा प्रमुख असलेल्या 'देशियां'कडून कर वसूल केला.
 • मात्र, हा संग्रह त्यांच्यासाठी पुरेसा नव्हता, म्हणून त्यांनी रयतवारी पद्धत आणली आणि कसणाऱ्यांकडून जमीन महसूल गोळा करण्यास सुरुवात केली.
 • पुढे १८१८ मध्ये मुंबईतील पेशव्यांचा प्रदेश जिंकून घेतल्यानंतर त्यांनी रयतवारी पद्धतीची संकल्पना मांडली.
 • तेथे मुंबईत ती व्यवस्था एल्फिन्स्टन या मुन्रोच्या शिष्याच्या मार्गदर्शनाखाली होती.
 • महसूल वसुलीचा हाच पॅटर्न मुंबईतही प्रस्थापित झाला, तिथे शेतकऱ्यांना महसूल देणे भाग पडले आणि सरकार हळूहळू वेगाने दर वाढवत गेले.

मद्रासमधील रयतवारी पद्धत

१८२० मध्ये सर थॉमस मुन्रो मद्रास राज्याचा किंवा प्रांताचा गव्हर्नर असताना त्यांनी रयतवारी पद्धतीची संकल्पना प्रथम मांडली.

 • अशा प्रकारची जमीन महसूल गोळा करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यामागची संकल्पना अशी होती की, रयतवारी पद्धतीत कोणत्याही मध्यस्थाचा सहभाग असू नये, असा ब्रिटिशांचा समज होता आणि त्यांना जास्तीत जास्त महसूल थेट कसणाऱ्यांकडून मिळू शकतो.
 • अशा प्रकारचा महसूल गोळा करण्याचे आणखी एक मुख्य कारण म्हणजे मद्रास सरकार दीर्घकाळापासून वंचित होते; म्हणून, या प्रकारचा महसूल तार्किकदृष्ट्या बरोबर होता.
 • मद्रास सरकारने ही कल्पना ब्रिटिश पार्लमेंटसमोर मांडली. मात्र, ती फेटाळण्यात आली आणि म्हणूनच तात्पुरती रयतवारी वसाहत लागू करण्यात आली.

रयतवारी पद्धतीतील समस्या

रयतवारी पद्धतीतील काही महत्त्वाच्या समस्या खाली देण्यात आलेले आहेत:

 1. रयतवारी पद्धतीशी संबंधित अधिकार हाताखालच्या महसूल अधिकाऱ्यांकडे सोपवण्यात आले. त्यानंतर त्यांच्यावर देखरेख ठेवणारे कोणीही नसल्याने त्यांच्याकडून त्यांचा गैरवापर करण्यात आला.
 2. वाढीव कर हा कसणाऱ्यांसाठी मोठा प्रश्न होता, त्यासाठी काही वेळा त्यांना आपल्या जमिनीही गहाण ठेवाव्या लागत होत्या.
 3. सावकार आणि महाजनांनीही शेती करणाऱ्यांना व्याज देता आले नाही तर त्यांचे शोषण केले.

byjusexamprep

रयतवारी पद्धतीचे दोष

जरी रयतवारी पद्धतीमध्ये खूप सार्‍या शेतकऱ्यांना फायदा पोहोचवणाऱ्या तरतुदी होत्या परंतु यात काही दोष देखील होते. ते दोष तुम्हाला खाली देण्यात आलेले आहेत:

 1. कसणाऱ्याकडून कर वसूल करण्याचे प्रमाण खूप जास्त होते, ही या व्यवस्थेतील अत्यंत महत्त्वाची उणीव होती.
 2. कारण जमिनीसाठी कर म्हणून निश्चित करण्यात आलेले दर हे प्रत्यक्ष जमीन उत्पादन क्षमतेपेक्षा तुलनेने बरेच जास्त होते.
 3. या यंत्रणेतील आणखी एक मोठी त्रुटी म्हणजे जमिनीचे मूल्यांकन करताना अधिकाऱ्यांना सहजपणे लाच देता येत होती. त्यामुळे लाचखोरी व्यापक स्तरावर वाढली.
 4. समीक्षेच्या संकलनाची पद्धत ब्रिटिश सरकारसाठी अत्यंत उद्धट व ताठर होती. जर शेतकरी त्या वेळी इच्छित रक्कम देऊ शकला नाही, तर इंग्रज सरकार शेतकर् यांना त्रास देत असे, आणि त्यांनाही सरकारमधून काढून टाकण्यात येत असे.
 5. जमिनींवरील वाढीव करामुळे योग्य ती काळजी घेतली जात नसल्याने त्याचे अवमूल्यन झाले. कारण शेतकऱ्यांना आपल्या जमिनीची निगा राखता येत नव्हती.

रयतवारी प्रणाली MPSC नोट्स PDF

खाली नमूद केलेल्या थेट लिंकचा वापर करून रयतवारी प्रणाली MPSC नोट्स डाउनलोड करा. आगामी MPSC परीक्षेची तयारी करणारे इच्छुक नमूद केलेल्या नोट्स वापरू शकतात आणि विषय सर्वसमावेशक पद्धतीने पूर्ण करू शकतात.

रयतवारी प्रणाली MPSC नोट्स PDF: डाउनलोड करा

Related Important Articles: 

महाराष्ट्रातील शहरे

संख्या मालिकेची मूलभूत माहिती

महाराष्ट्रीय पारंपरिक पोशाख

भारतातील क्षेपणास्त्र तंत्रज्ञान

कार्बन संयुगे

भौतिकशात्रातील काही मूलभूत संज्ञा

Comments

write a comment

FAQs

 • रयतवारी सिस्टीममध्ये कोणतेही मध्यस्थ नव्हते जेणेकरुन अधिकारी भारी कर लादू शकतील आणि वसूल करू शकतील. कोरडवाहू जमिनीवर 50% कर आकारले जात होते, आणि पाणथळ जमिनीवर 60% कर आकारले जात होते. आगामी MPSC Exam साठी रयतवारी प्रणालीची सर्वात महत्वाची वैशिष्ट्ये जाणून घेणे महत्वाचे आहे.

 • ब्रिटिश अधिकृत मुनरो यांनी कर संकलन म्हणून रयतवारी प्रणाली सुरू केली कारण ब्रिटिश सरकारने त्यांना कमी निधी दिला होता.

 • खालील कारणांमुळे रयतवारी पद्धत शेतकऱ्यांसाठी प्रतिकूल होती:

  • जमिनीच्या प्रत्यक्ष उत्पादनापेक्षा जास्त कर लावला जात होता.
  • पीक निकामी होण्यापासूनही त्यांना सूट मिळाली नाही.
  • महाजन यांनी सावकारी आणि जमिनी गहाण ठेवून त्यांचे शोषण केले.
  • कर तात्पुरते होते आणि कालांतराने वाढतच गेले.
 • एमपीएससी परीक्षेसाठी रयतवारी सिस्टम विषय कव्हर करण्यासाठी, तुम्ही येथून थेट संपूर्ण नोट्स डाउनलोड करू शकता.

  ☛ रयतवारी प्रणाली MPSC नोट्स PDF डाउनलोड करा

 • रयतवारी पद्धत प्रथम मद्रास प्रांतात सुरू झाली. ही प्रणाली सुरू करण्याचा उद्देश शेतकऱ्यांकडून जमीन महसूल गोळा करणे हा होता.

Follow us for latest updates