Rocks & Its Classification (പാറകളും അവയുടെ വർഗ്ഗീകരണവും), Download PDF

By Pranav P|Updated : December 10th, 2021

കേരള പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമേറിയ വിഷയങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്  ഭൂമിശാസ്ത്രം (Geography) . അതിൽ തന്നെ പത്താം ക്ലാസ്സുമുതൽ ഡിഗ്രി തലം വരെയുള്ള പൊതു പരീക്ഷകളിൽ  മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ച് എണ്ണം വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ ഭൂമിശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്നും അനുബന്ധ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നുമായി ചോദിക്കാറുണ്ട്. കേരള പി എസ് സി (Kerala Public Service Commission) പരീക്ഷക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്ക് ഭൂമിശാസ്ത്രം സംബന്ധിച്ച ചോദ്യങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മാർക്ക് നേടുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ആർട്ടിക്കിൾ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഈ ലേഖനത്തിൽ കൂടുതലും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളത് പാറകളും അവയുടെ വർഗ്ഗീകരണത്തെ (Rocks & Its Classification) പറ്റിയും വിശദീകരിക്കാനാണ്.ഈ ആർട്ടിക്കൾ കേരള PSC LDC പരീക്ഷയ്ക്കും , കേരള PSC LGS പരീക്ഷയ്ക്കും & കേരള PSC ഡിഗ്രി പരീക്ഷയ്ക്കും പ്രധാനമാണ്. 

പാറകളും അവയുടെ വർഗ്ഗീകരണവും

രണ്ടോ അതിലധികമോ ധാതുക്കൾ ചേർന്നാണ് ഒരു പാറ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്, കൂടാതെ ജൈവ സംയുക്തങ്ങളും അടങ്ങിയിരിക്കാം. വ്യത്യസ്ത ആകൃതികളിലും നിറങ്ങളിലും ഭാരത്തിലും ശക്തിയിലും വലിപ്പത്തിലും ഘടനയിലും പാറകൾ ഉണ്ടാകുന്നു. ശിലാചക്രം കാരണം പാറകൾ ഒരു രൂപത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് മാറുകയും ഒരു പ്രദേശത്ത് നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് മാറുകയും ചെയ്യുന്നു.

പാറകൾ

 • ഭൂമിയുടെ മൊത്തം പുറംതോടിന്റെ ഏകദേശം 98% എട്ട് മൂലകങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമാണ്:

byjusexamprep

 • പാറ രൂപപ്പെടുന്ന ധാതുക്കൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രധാന ധാതു ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട്.
 • ഒന്നോ അതിലധികമോ ധാതുക്കളുടെ ആകെത്തുകയാണ് പാറയെ നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നത്.
 • ഭൂമിക്കുള്ളിലെ ചൂടുള്ള മാഗ്മയാണ് എല്ലാ ധാതുക്കളുടെയും അടിസ്ഥാന ഉറവിടം.
 • പാറകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും സാധാരണമായ ധാതുക്കൾ ഫെൽഡ്സ്പാർ, ക്വാർട്സ് എന്നിവയാണ്.
 • പാറകളുടെ ശാസ്ത്രമാണ് പെട്രോളജി. പാറകളുടെ സ്വഭാവസവിശേഷതകൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ഭൂപ്രകൃതിയുടെ തരത്തെ നേരിട്ട് സ്വാധീനിക്കുന്നു. പാറകളെ പ്രധാനമായും 3 രൂപങ്ങളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു.

പാറകളുടെ വർഗ്ഗീകരണം

byjusexamprep

ആഗ്നേയ പാറകൾ

 • ഭൂമിയുടെ പുറംതോടിന്റെ അടിയിൽ നിന്ന് മാഗ്മയെ തണുപ്പിച്ച് ഘനീഭവിച്ചാണ് അവ രൂപം കൊള്ളുന്നത്. ഈ പാറകൾ കഠിനവും പ്രതിരോധശേഷിയുള്ളതുമാണ്.
 • അവ ക്രിസ്റ്റൽ സ്വഭാവമുള്ളവയാണ്
 • അവ സ്‌ട്രാറ്റയിലോ ഫോസിലുകളോ ഉൾക്കൊള്ളുന്നില്ല
 • ധാതു ഘടനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉപവിഭാഗം:
  • ആസിഡ് അഗ്നിശിലകൾ: സിലിക്കയുടെ ഉയർന്ന അനുപാതം. അവയ്ക്ക് സാന്ദ്രത കുറവും ഇളം നിറവുമാണ്. ഉദാഹരണം: ഗ്രാനൈറ്റ്
  • അടിസ്ഥാന ആഗ്നേയശിലകൾ: അവയിൽ ഫെറസ് അല്ലെങ്കിൽ മഗ്നീഷ്യം പോലുള്ള അടിസ്ഥാന ഓക്സൈഡുകളുടെ ഒരു വലിയ അനുപാതം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു, അതേസമയം സിലിക്കയുടെ അളവ് കുറവാണ്. അവ സാന്ദ്രവും ഇരുണ്ട നിറവുമാണ്.
 • ഉത്ഭവത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉപവിഭാഗം:
  • പ്ലൂട്ടോണിക് പാറകൾ: അവ കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ സാവധാനം തണുക്കുകയും വലിയ ധാതു ധാന്യങ്ങൾ ഉള്ളവയുമാണ്. അപകീർത്തിപ്പെടുത്തൽ പ്രക്രിയയിലൂടെ ഉപരിതലത്തിൽ തുറന്നുകാട്ടപ്പെടുന്ന നുഴഞ്ഞുകയറ്റ പാറകളാണ് അവ. ഉദാ: ഗ്രാനൈറ്റ്, ഡയോറൈറ്റ്, ഗാബ്രോ
  • അഗ്നിപർവത ശിലകൾ: അവ അഗ്നിപർവ്വതങ്ങളിൽ നിന്ന് ലാവകളായി പകരുന്നു, ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ വേഗത്തിൽ ദൃഢമാവുകയും ചെറിയ ധാന്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ഉദാ: ബസാൾട്ട്

അവശിഷ്ട (സെഡിമെന്ററി ) പാറകൾ

 • ബാഹ്യ പ്രക്രിയകൾ വഴി പാറകളുടെ ശകലങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന്റെ ഫലമായാണ് അവ രൂപം കൊള്ളുന്നത്. നിരാകരണ പ്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയമായ വിവിധ പാറകൾ കടത്തിക്കൊണ്ടുപോയി നിക്ഷേപിക്കുന്നു, തുടർന്ന് അവ ലിത്തിഫിക്കേഷൻ പ്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയമാവുകയും അവശിഷ്ട പാറകളായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നു.
 • അവയുടെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകളായ പാളി രൂപീകരണം കാരണം അവയെ സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് പാറകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു
 • അവ ക്രിസ്റ്റലിൻ അല്ലാത്തതും ഫോസിൽ നിക്ഷേപങ്ങൾ അടങ്ങിയതുമാണ്
 • ഉത്ഭവത്തിന്റെയും ഒതുക്കത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉപവിഭാഗം
  • യാന്ത്രികമായി രൂപംകൊണ്ടത്: സിമൻറ് ചെയ്ത മറ്റ് പാറകളിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞ വസ്തുക്കളുടെ ശേഖരണം മൂലമാണ് അവ രൂപം കൊള്ളുന്നത്. ഉദാ: മണൽക്കല്ല്, ഗ്രിറ്റ്
  • ജൈവികമായി രൂപീകരിച്ചത്:
   • ചുണ്ണാമ്പ്: പവിഴപ്പുറ്റുകളോ ഷെൽഫിഷുകളോ പോലുള്ള ജീവജാലങ്ങളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് രൂപം കൊള്ളുന്നു. ഉദാ: ചുണ്ണാമ്പുകല്ലുകൾ
   • കാർബണേഷ്യസ്: കനത്തിൽ ഞെരുക്കിയ സസ്യ പദാർത്ഥങ്ങൾ കാരണം രൂപംകൊള്ളുന്നു - ചതുപ്പുകളും വനങ്ങളും ഉദാ: തത്വം, ലിഗ്നൈറ്റ് മുതലായവ

രാസപരമായി രൂപം കൊള്ളുന്ന പാറകൾ : 

ഈ പാറകൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ലായനികളിൽ നിന്ന് രാസപരമായി അടിഞ്ഞു കൂടുന്നു. ഉദാ: കടൽത്തീരം, ജിപ്സം, പൊട്ടാഷ്, നൈട്രേറ്റ് എന്നിവയിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞ പാറ ലവണങ്ങൾ.

രൂപാന്തര ശിലകൾ

 • പ്രഷർ, വോളിയം, ടെമ്പറേച്ചർ (PVT) മാറ്റങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ നിലവിലുള്ള അവശിഷ്ട, ആഗ്നേയ പാറകൾ പുനഃസ്ഫടികവൽക്കരണത്തിന് വിധേയമാകുമ്പോഴാണ് ഈ പാറകൾ രൂപപ്പെടുന്നത്.
 • മെറ്റാമോർഫിസിന്റെ തരങ്ങൾ
  • ഡൈനാമിക് മെറ്റാമോർഫിസം
  • തെർമൽ മെറ്റാമോർഫിസം, ഇതിനെ കൂടുതൽ ഉപവിഭാഗങ്ങളായി തിരിക്കാം
   • കോൺടാക്ട് മെറ്റമോർഫിസം 
   • റീജിയണൽ മെറ്റാമോർഫിസം
  • ഫോലിയേഷൻ: മെറ്റാമോർഫിക് പാറയിലെ പാളികളിലോ വരകളിലോ ധാതുക്കളുടെ ക്രമീകരണം.
  • ബാൻഡിംഗ്: മെറ്റമോർഫിക് പാറയിൽ ഇളം ഇരുണ്ട ഷേഡുകളിൽ ദൃശ്യമാകുന്ന കട്ടിയുള്ളതോ നേർത്തതോ ആയ ഒന്നിടവിട്ട പാളികളിലേക്ക് വസ്തുക്കളുടെ ക്രമീകരണം.
  • ഉദാഹരണങ്ങൾ: കളിമണ്ണിൽ നിന്ന് സ്ലേറ്റിലേക്ക്, ചുണ്ണാമ്പുകല്ലിലേക്ക് മാർബിളിലേക്ക്, മണൽക്കല്ല് ക്വാർട്സിലേക്ക്, ഗ്രാനൈറ്റ് ഗ്നെയിസിലേക്ക്, ഷെയ്ൽ മുതൽ ഷിസ്റ്റിലേക്ക്, കൽക്കരി ഗ്രാഫൈറ്റിലേക്ക്

റോക്ക് സൈക്കിൾ

പഴയ പാറകൾ പുതിയതായി രൂപാന്തരപ്പെടുന്ന തുടർച്ചയായ പ്രക്രിയയാണ് റോക്ക് സൈക്കിൾ.

byjusexamprep

For More, 

Download Rocks and Its Classification PDF (Malayalam)

Classification of Rocks PDF in English

Download Pressure Belts PDF (Malayalam)

Seasons in India (English Notes)

Download Wind System PDF (Malayalam)

Indian Physiography Notes

Kerala PSC Degree level Study Notes

Download BYJU'S Exam Prep App for Kerala State Exams

Comments

write a comment

Follow us for latest updates