Quit India Movement in Malayalam (ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ പ്രസ്ഥാനം)

By Pranav P|Updated : August 24th, 2022

കേരള പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമേറിയ വിഷയങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഇന്ത്യ ചരിത്രം. അതിൽ തന്നെ പത്താം ക്ലാസ്സുമുതൽ ഡിഗ്രി തലം വരെയുള്ള പൊതു പരീക്ഷകളിൽ അഞ്ചു മുതൽ പത്തു എണ്ണം വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ ചരിത്രത്തിൽ നിന്നും അനുബന്ധ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നുമായി ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഈ ലേഖനത്തിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളത് ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ പ്രസ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ച് (Quit India Movement) വ്യക്തമാക്കാനാണ്.ഈ ആർട്ടിക്കൾ കേരള PSC LDC പരീക്ഷയ്ക്കും , കേരള PSC LGS പരീക്ഷയ്ക്കും & കേരള PSC ഡിഗ്രി പരീക്ഷയ്ക്കും പ്രധാനമാണ്.

Table of Content

ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ പ്രസ്ഥാനം

ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യാ സമരം ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ ചരിത്രത്തിലെ സുപ്രധാന  പ്രസ്ഥാനമായിരുന്നു. 1942 ഓഗസ്റ്റ് 8-ന് അഖിലേന്ത്യാ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ ബോംബെ സമ്മേളനത്തിലാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത്. ഓഗസ്റ്റ് ക്രാന്തിയിൽ നിന്ന് ഗാന്ധിജി "പ്രവർത്തിക്കുക  അല്ലെങ്കിൽ മരിക്കുക" എന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്തത് ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ്. ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യാ സമരകാലത്ത് മുംബൈയിലെ ഗോവാലിയ ടാങ്ക് മൈതാനിയിൽ ഇന്ത്യൻ പതാക ഉയർത്തിയത് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിലെ 'ഗ്രാൻഡ് ഓൾഡ് ലേഡി' എന്നറിയപ്പെടുന്ന അരുണ ആസഫ് അലിയാണ്.

യൂസഫ് മെഹറലിയാണ് ‘ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ’ എന്ന മുദ്രാവാക്യം ആദ്യമായി വിളിച്ചത്. ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യാ പ്രസ്ഥാനം 'ഭാരത് ചോഡോ' അല്ലെങ്കിൽ 'ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ' തുടങ്ങിയ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യ വിടാനും അവരുടെ ഭരണത്തിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം വാഗ്ദാനം ചെയ്യാനും പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന സമാധാനപരവും അഹിംസാത്മകവുമായ ഒരു സംരംഭമായാണ് ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യാ സമരത്തെ കണക്കാക്കുന്നത്. ക്രിപ്‌സ് മിഷന്റെ പരാജയമായിരുന്നു പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ തുടക്കത്തിന് പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ കാരണം. രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധസമയത്ത് ജപ്പാൻ ഇന്ത്യയ്‌ക്കെതിരായ യുദ്ധത്തിന്റെ ആലോചനയിലായിരുന്നു എന്നതാണ് ഇതിനെ പിന്തുണച്ച മറ്റൊരു കാരണം. ഇന്ത്യൻ നേതാക്കളുമായി മുൻകൂട്ടി ആലോചിക്കാതെ ബ്രിട്ടീഷ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇന്ത്യയെ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കാളികളാക്കി.

ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യ വിട്ടാൽ ജപ്പാന് ഇന്ത്യയെ ആക്രമിക്കാൻ മതിയായ കാരണമില്ലെന്ന് ഗാന്ധി വിശ്വസിച്ചു. മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യാ സമരത്തെ കണക്കാക്കുന്നത്.

ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യാ സമരത്തിന്റെ കാരണങ്ങൾ

ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യാ സമരത്തിന്റെ തുടക്കം പല കാരണങ്ങളാൽ ആയിരുന്നു. ആദ്യം, ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യ വിട്ടാൽ ജപ്പാന് ഇന്ത്യയോട് യുദ്ധം ചെയ്യണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്ന് ഗാന്ധി വിശ്വസിച്ചു. ലോകമഹായുദ്ധസമയത്ത് അവശ്യസാധനങ്ങളുടെ വിലക്കയറ്റം ഇന്ത്യക്കാർക്കിടയിൽ ആശങ്ക  ഉയർത്തി.

ക്രിപ്‌സ് മിഷന്റെ പരാജയം

ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യാ സമരത്തിന്റെ തൽക്ഷണ കാരണം ക്രിപ്‌സ് മിഷന്റെ പരാജയമായിരുന്നു. സ്റ്റാഫോർഡ് ക്രിപ്സിന്റെ കീഴിൽ ഒരു പുതിയ സ്വയംഭരണവും ഭരണഘടനയും രൂപീകരിച്ച്  ഇന്ത്യൻ തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ദൗത്യം ആരംഭിച്ചു. എന്നിരുന്നാലും, വിഭജനത്തോടൊപ്പം ഇന്ത്യയ്ക്ക് സമ്പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകാതെ ഡൊമിനിയൻ പദവി നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചതിനാൽ മിഷൻ ഒടുവിൽ പരാജയപ്പെട്ടു.

ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന വിൻസ്റ്റൺ ചർച്ചിൽ 1942 മാർച്ചിൽ ക്രിപ്‌സ് മിഷൻ അയച്ചു. ഈ ദൗത്യത്തിന്റെ തുടക്കത്തിലേക്ക് നയിച്ച കാരണങ്ങൾ ഇവയായിരുന്നു:

  • ചൈന, അമേരിക്ക, ബ്രിട്ടനിലെ ലേബർ പാർട്ടി എന്നിവയിൽ നിന്ന് ശക്തമായ സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടായിരുന്നു.
  • യുദ്ധത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ പൂർണ പങ്കാളിത്തം ബ്രിട്ടീഷുകാർ ആഗ്രഹിച്ചു.
  • തെക്ക്-കിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലേക്ക് ജപ്പാൻ  ആക്രമണം അഴിച്ചു വിട്ടു.

രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ പങ്കാളിത്തം

ഇന്ത്യൻ നേതാക്കളുമായി ചർച്ച നടത്താതെയാണ് ഇന്ത്യയെ  രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുപ്പിച്ചത്. രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിൽ തങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പരിധിയില്ലാത്ത പിന്തുണ ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാർ അനുമാനിച്ചു, ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ഈ നിലപാടിനെ എതിർത്തു.

ബ്രിട്ടീഷ് വിരുദ്ധ വികാരത്തിന്റെ വ്യാപനം

ഇന്ത്യക്കാർ ബ്രിട്ടീഷ് വിരുദ്ധ വികാരങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കുകയും ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാരിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഇന്ത്യൻ ദേശീയതയുടെ ഈ വികാരം ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രചാരം നേടുകയായിരുന്നു.

നിരവധി ചെറിയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ കേന്ദ്രീകരണം

രണ്ട് ചെറിയ ബഹുജന പ്രസ്ഥാനങ്ങളായ, അഖിലേന്ത്യാ കിസാൻ സഭ, ഫോർവേഡ് ബ്ലോക്ക് മുതലായവ, കോൺഗ്രസിന്റെ അനുബന്ധ സംഘടനകളുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ വളരെ വിപ്ലവകരമായ രീതിയിൽ നടത്തിയ പ്രവർത്തനം ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യാ സമരത്തിന്റെ തുടക്കത്തിന് കളമൊരുക്കി. രാജ്യത്തിന്റെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യാ സമരത്തിന് അനുബന്ധമായി സൈനിക പൊട്ടിത്തെറികൾ ഉണ്ടായി.

അടിസ്ഥാന സാമഗ്രികളുടെ കുറവ്

രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ, അവശ്യസാധനങ്ങളുടെ അഭാവമുണ്ടായിരുന്നു, ഇത് മൊത്തത്തിലുള്ള സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുടെ തകർച്ചയിലേക്ക് നയിച്ചു.

ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യാ സമരത്തിന്റെ ആവശ്യം

ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യാ സമരത്തിന്റെ പ്രാഥമിക ആവശ്യം ഇന്ത്യയിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണം അവസാനിപ്പിക്കുക എന്നതായിരുന്നു. രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിൽ എല്ലാ ഇന്ത്യക്കാരിൽ നിന്നും പിന്തുണ നേടുക വഴി ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റിന്റെ സ്വേച്ഛാധിപത്യത്തിനെതിരെ പോരാടാൻ അവർക്ക് ഒന്നിക്കാം എന്ന് ഇന്ത്യക്കാർ വിശ്വസിച്ചു. ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ തിരിച്ചുപോക്കിനു ശേഷം ഉടൻ തന്നെ ഒരു താൽക്കാലിക സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ ഇന്ത്യക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യാ സമരത്തിന്റെ ഘട്ടങ്ങൾ

ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യാ സമരത്തിന് മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളാണുള്ളത്. ഇവയായിരുന്നു:

  • ആദ്യ ഘട്ടം: മെട്രോപൊളിറ്റൻ കലാപങ്ങൾ, പണിമുടക്കുകൾ, ബഹിഷ്‌കരണങ്ങൾ, പിക്കറ്റിംഗ് (ഒരു ലൈൻ അടയാളപ്പെടുത്താൻ നിലത്ത് കുടുങ്ങിയ തൂണുകൾ) പെട്ടെന്ന് നിശബ്ദമാക്കപ്പെട്ടു. തൊഴിലാളികൾ ഫാക്ടറികളിൽ ജോലി ചെയ്തില്ല. ഗാന്ധിജി പൂനെയിലെ ആഗാഖാൻ കൊട്ടാരത്തിൽ എല്ലാ നേതാക്കളുമൊത്ത് ജയിലിലായി.
  • രണ്ടാം ഘട്ടം: ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചു, ഭൂവുടമകളുടെ കാര്യമായ കലാപം, റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകൾ, ട്രാക്കുകൾ, വൈദ്യുത തൂണുകൾ, വയറുകൾ എന്നിവയുടെ നശീകരണം, സർക്കാരിന്റെയോ ഏതെങ്കിലും കൊളോണിയൽ അതോറിറ്റിയുടെയോ കെട്ടിടത്തിന് നേരെയുള്ള ആക്രമണം എന്നിവ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു.
  • മൂന്നാം ഘട്ടം: അഭയകേന്ദ്രങ്ങളിൽ (താംലുക്ക്, സത്താറ, ബല്ലിയ, മുതലായവ) ദേശീയവും സമാന്തരവുമായ സർക്കാരുകളുടെ രൂപീകരണം.

ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ പ്രസ്ഥാനം PDF

ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ പ്രസ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ പി ഡി എഫ് ഫയൽ എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകളും ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ പി ഡി എഫ് ഫയൽ കേരള PSC പരീക്ഷയ്ക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്രദമാണ്.

Download Quit India Movement PDF (Malayalam)

Related Links for Kerala Govt. Exam Preparation -  

Download BYJU'S Exam Prep App for Kerala State Exams

Comments

write a comment

FAQs

  •  1942 ഓഗസ്റ്റ് 8-ന് അഖിലേന്ത്യാ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ ബോംബെ സമ്മേളനത്തിലാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത്. ഓഗസ്റ്റ് ക്രാന്തിയിൽ നിന്ന് ഗാന്ധിജി "പ്രവർത്തിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മരിക്കുക" എന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്തത് ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ്. 

  • ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യാ സമരത്തിന്റെ കാരണങ്ങൾ പലതാണ്. ക്രിപ്‌സ് മിഷന്റെ പരാജയം, നേതാക്കളുമായി മുൻകൂർ കൂടിയാലോചന കൂടാതെ രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ പങ്കാളിത്തം, അവശ്യസാധനങ്ങളുടെ കുറവ് എന്നിവയായിരുന്നു.

  • ഇന്ത്യക്കാരുടെ പൂർണ പിന്തുണയോടെ മാത്രമേ ഇന്ത്യ ഭരിക്കാനാകൂ എന്ന് ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യാ സമരം തെളിയിച്ചു. അതിനാൽ, ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യാ പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിക്കുന്നതിന്റെ പ്രധാന അജണ്ട ബ്രിട്ടീഷ് അധികാരത്തിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടുകയും ഒരു താൽക്കാലിക ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതായിരുന്നു. 

  • 1942 ഓഗസ്റ്റ് 8-ന് അഖിലേന്ത്യാ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ ബോംബെ സമ്മേളനത്തിലാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത്.ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യാ സമരം ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ ചരിത്രത്തിലെ സുപ്രധാന പ്രസ്ഥാനമായിരുന്നു.

Follow us for latest updates