नफा, तोटा आणि सूट, टिप्स आणि युक्त्या, Profit, Loss and Discount in Marathi, MPSC CSAT Notes

By Ganesh Mankar|Updated : June 18th, 2022

नफा, तोटा आणि सवलत हे परिमाणात्मक योग्यतेच्या अंकगणित विभागातील इतर महत्त्वाचे विषय आहेत. तुम्हाला या विषयाचा वापर काही डेटा इंटरप्रिटेशन प्रश्नांमध्ये देखील आढळू शकतो. तुम्हा सर्वांना या विषयाची चांगली तयारी करण्यास मदत करण्यासाठी, आम्ही आज या विषयावर चर्चा करू.  हा घटक MPSC राज्यसेवाMPSC संयुक्त, पोलीस भरतीआरोग्य भरती MPSC CDPOMPSC गट क आणि इत्यादी परीक्षांसाठी उपयुक्त आहे. 

 

Table of Content

नफा, तोटा आणि सूट

आता या विषयावर चर्चा करूया. खालील माहिती विचारात घ्या:

रौनक नवी दिल्लीहून जयपूरला रेल्वेने जात होते. व्यासपीठावर त्यांनी “हाफ गर्लफ्रेंड” ही कादंबरी खरेदी केली. कादंबरीची छापील किंमत 250 होती. त्यांनी विक्रेत्याशी बोलणी केली आणि 30% सूट मागितली. विक्रेता 30% सह सहमत नाही आणि शेवटी, 20% सूट देऊन सौदा संपला. त्याने ट्रेनमध्ये कादंबरीचा अभ्यास केला आणि जयपूरला पोहोचल्यानंतर रौनकने ती कादंबरीच्या एमआरपीवर मनीषला विकली. कादंबरीचा अभ्यास केल्यानंतर मनीषने 150 रुपयांची सूट देऊन नवनीतला विकली.

आता, आपण काही सामान्य प्रश्न किंवा संज्ञांकडे एक नजर टाकूया जी अनेकदा विद्यार्थ्यांना गोंधळात टाकतात.

byjusexamprep

कादंबरीची एमआरपी काय आहे?

 • MRP: चिन्हांकित किरकोळ किंमत ही वस्तूवर छापलेली किंमत आहे. तर कादंबरीची एमआरपी 250 आहे.

सवलत काय आहे?

 • सवलत MRP वर मोजली जाते, रौनक आणि विक्रेता दोघेही 20% सवलतीवर सहमत आहेत.
 • तर, सवलत = MRP च्या 20% = 250 च्या 20%
 •     = (20×250)/100 = 50

विक्रेत्यासाठी कादंबरीची विक्री किंमत किती आहे?

 • विक्री किंमत (SP) ही वस्तू विकली जाणारी किंमत आहे.
 • SP = MRP – सवलत
 • SP = 250 – 50 = 200 रुपये

रौनकच्या कादंबरीची खरेदी किंमत (CP) किती आहे?

 • खरेदी किंमत (CP) ही वस्तू ज्यावर खरेदी केली जाते.
 • रौनकने ही कादंबरी 200 रुपयांना विकत घेतली.

रौनकच्या कादंबरीची विक्री किंमत किती आहे?

 • रौनकने ते MRP वर विकले, म्हणून रौनकसाठी SP 250 आहे.

मनीषच्या कादंबरीची खरेदी किंमत (CP) किती आहे?

 • मनीषने ते MRP वर खरेदी केले. तर, मनीषसाठी CP 250 रुपये आहे.

रौनकसाठी काय फायदा आहे?

 • रौनकने ते 200 रुपयांना विकत घेतले आणि 250 रुपयांना विकले
 • तर, नफा = SP – CP = 250 -200 = 50 रुपये

मनीषसाठी एसपी काय आहे?

 • त्याने ते नवनीतला 150 रुपयांना विकले. तर, मनीषसाठी एसपी 150 रुपये आहे

मनीषने नवनीतला किती सूट दिली?

 • सवलत = मनीषचे CP – मनीषचे SP
 •   = 250 – 150 = 100

मनीषने नवनीतला किती% सूट दिली आहे?

 • सूट% = (मनीषसाठी सवलत/सीपी)× 100
 • = (100/250)× 100
 • = 40%

मनीषचे नुकसान काय आहे?

 • नुकसान = मनीषसाठी सीपी – मनीषसाठी एसपी
 • तोटा = 250 – 150 = 100 रु

आता या विषयावर आधारित प्रश्न सोडवून संकल्पनांवर चर्चा करू.

byjusexamprep

Download BYJU'S Exam Prep App and prepare General Knowledge for Maharashtra State exams.

उदाहरण 1: जर एखाद्या माणसाने 12 खेळणी 10 रुपयांना खरेदी केली आणि 10 खेळणी 12 रुपयांना विकली तर त्याला किती नफा किंवा तोटा होतो?

दृष्टीकोन:

तुम्ही बघू शकता की माणूस कमी किंमतीत अनेक खेळणी विकत घेतो त्यापेक्षा कमी खेळणी जास्त किंमतीत विकत असतो. म्हणून, निश्चितपणे, आपण असे म्हणू शकतो की तो नफा कमावतो. परीक्षेत ज्या पर्यायांचे नुकसान होते, ते पर्याय तुम्ही सहज काढून टाकू शकता.

उपाय: 

 • 12 खेळण्यांचे CP = रु.10
 • 10 खेळण्यांचे SP = रु. 12
 • तर, 12 खेळण्यांचा SP = (12/10)× 12 = 14.4
 • नफा% = ((SP-CP)/CP)× 100 = (4.4/10) = %
 • या प्रकारच्या प्रश्नांसाठी युक्त्या:
 • खरेदी: 12 खेळणी रु.10
 • विक्री: 10 खेळणी रु. 12
 • नफा% किंवा तोटा% क्रॉस गुणाकार
 • नफा% किंवा तोटा% = (12×12 - 10×10)/(10×10))× 100
 • = 44%

 या घटका विषयी अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी खाली दिलेली पीडीएफ डाउनलोड करा:

नफा, तोटा आणि सूट, Download PDF मराठीमध्ये 

To access the content in English, click here:

Profit, Loss, and Discount

More From Us:

Maharashtra Static GK 

MPSC Current Affairs 2022: Download in Marathi & English

Important Government Schemes For MPSC 

NCERT Books for MPSC State Exam 2022

Maharashtra State Board Books PDF

MPSC GK Study Material: Complete Notes for MPSC Exam [Free]

Download BYJU'S Exam Prep App

byjusexamprep Daily, Monthly, Yearly Current Affairs Digest, Daily Editorial Analysis, Free PDF's & more, Join our Telegram Group Join Now

Comments

write a comment

FAQs

 • सूट दर मोजण्याचे सूत्र आहे

  सूट % = (सवलत/सूची किंमत) × 100.

 • तोटा म्हणजे एखादी वस्तू जास्त किंमतीला विकत घेणे आणि कमी किमतीत विकणे. सवलत म्हणजे वास्तविक किंमतीपेक्षा कमी टक्के किंमतीत एखादी वस्तू खरेदी करणे.

Follow us for latest updates